Sabtu, 20 Desember 2014

Kata-kata lamaran untuk putera kami yang no. 3

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahiladzi arsala rosulahu bilhuda wadinil haq liyuzhirohu ‘aladdini kulihi wakafa bilahi syahida.
Asyhaduala ilahailallah wa asyhaduanna muhammadan abduhu warosuluh
Allahuma saoli ‘ala muhammada wa’ala ali muhammad kama solaita ‘ala ibrohim wa ‘ala ali ibrohim innaka hammidum maji, wabarik ‘ala muhammad wa ali muhammad kama barokta’ala ibrohim wa ‘ala ali ibrohim innaka hammidum majid.

Segala puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul bersilaturrami pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga dan para sahabatnya.

Bapak/ibu dan segenap keluarga yang kami hormati, Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk menyampaikan tuturkata kami, sebagai orang tua dari putera kami untuk secara resmi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kam ini. Namun sebelumnya kami menghaturkan salam yang diiringi ucapan terimakasih atas penerimaan kami sekeluarga yang telah disambut dengan baik.

Pada hari ini kami hadir di tengah-tengah keluarga  Bapak/Ibu, tiada lain dalam rangka bersilaturahmi agar saling mengenal lebih dekat antara satu dengan lainya, ini yang pertama. Dan adapun yang kedua tujuan kedatangan kami adalah untuk menyampaikan hajat dari anak kami yang no 3 dari empat bersaudara yaitu Danang Megabismo, yang katanya putera kami yang satu ini sudah cukup lama mengenal putri Bapak / Ibu yang bernama Risa Adriyanti

Nah.. Cerita singkatnya, putera kami telah menyampaikan niat yang tulus kepada kami untuk dihantar meminang Risa. Untuk itulah maksud dan tujuan kedatangan kami pada hari ini, yakni meminang putri bapak Risa Adriyanti untuk putera kami yang bernama Danang Megabismo

Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk meridho’i niat putera kami, dengan menerima lamaran ini.

Hanya inilah yang dapat kami utarakan kepada Bapak dan Ibu, Sambil menanti sambutan dari Bpk/Ibu apakah lamaran kami ini diterima atau mungkin ditolak, tak lupa kami sekeluarga mohon maaf apabila dalam menyampaikan maksud dan tujuan ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Begitu pula hantaran sekedarnya saja sebagai lambang pinangan.

Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurota ‘ayunin waj ‘alna lil muttaqina immama.

Billahittaufik wal hidayah, Wassalamuallaikum Wr. Wb.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar