Senin, 25 September 2017

Keutamaan Surat Al Hasyr Ayat 22, 23, 24

Surah Al Hasyr termasuk kedalam golongan surat-surat Madaniyyah dan merupakan surat ke 59 dari Al Quran yang terdiri atas 24 ayat. 

Surat ini diturunkan sesudah Surah Al Bayyinah dan dianamai dengan Al Hasyr (Pengusiran) yang diambil dari ayat ke 2 surat ini. 

Maksud pengusiran didalam surat ini ialah kisah pengusiran suku Yahudi yang bernama Bani Nadhir yang mendiami sekitar kota Madinah.
Pokok isi kandungan dalam Surah Al Hasyr diantaranya ialah tentang keimanan, hukum-hukum dan lain-lain seperti beberapa sifat orang-orang munafik dan para ahli kitab yang tercela, serta peringatan-peringatan yang ditujukan untuk kaum muslimin


Keutamaan Surat Al Hasyr Ayat 22, 23, 24

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Barangsiapa membaca tiga kali di pagi hari,
A'UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANIR RAJIIM kemudian membaca tiga ayat terakhir surat Al Hasyr, maka dengannya Allah akan menugaskan tujuhpuluh ribu malikat untuk mendoakannya hingga sore hari dan bila ia meninggal pada hari itu, ia mati dalam keadaan syahid dan barangsiapa mengucapkannya di sore hati, kedudukannya sama seperti itu."
Abu Isa berkata; Hadits ini gharib, kami hanya mengetahuinya melalui sanad ini.
(Sunan Tirmidzi, 2846..)

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Barangsiapa yang mengucapkan ketika berada di waktu pagi;
A'UDZUBILLAHIS SAMI'IL 'ALIM MINASY SYAITHANIR RAJIM dan tiga ayat dari akhir surat Al Hasyr, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk memintakan ampun untuknya hingga ia berada di waktu sore. Dan jika ia membacanya di waktu sore, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk memintakan ampun untuknya juga hingga ia berada di waktu pagi."
(Musnad Ahmad, 19419).

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Barangsiapa yang mengucapkan ketika berada di waktu pagi;
A'UDZUBILLAHIS SAMI'IL 'ALIM MINASY SYAITHANIR RAJIM dan tiga ayat dari akhir surat Al Hasyr, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk memintakan ampun untuknya hingga ia berada di waktu sore. Dan jika ia membacanya di waktu sore, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk memintakan ampun untuknya juga hingga ia berada di waktu pagi."
(Sunan Darimi, 3291.)


SURAT 59. AL HASYR, 22, 23, 24.

هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ

Huwallahul-ladzii laa ilaha illaa huwa 'aalimul ghaibi wasy-syahaadati huwar-rahmanur-rahiim(u)

22. "Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."


هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

Huwallahul-ladzii laa ilaha illaa huwal malikul qudduusussalaamul mu`minul muhaiminul 'aziizul jabbaarul mutakabbiru subhaanallahi 'ammaa yusyrikuun(a)

23. "Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan."


هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ

Huwallahul khaaliqul baari-ul mushau-wiru lahul asmaa-ul husnaa yusabbihu lahuu maa fiis-samaawaati wal ardhi wahuwal 'aziizul hakiim(u)

24. "Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Selasa, 19 September 2017

Penyebab Utang Luar Negeri di Indonesia

Utang luar negeri bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi Indonesia selaku Negara yang masih dalam tahap berkembang. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno hingga saat ini, Presiden Joko Widodo, Indonesia masih belum lepas dari riwayat utang luar negeri. Setidaknya memang ada dua alasan mengapa Indonesia, dalam hal ini pihak pemerintah, harus melakukan utang luar negeri, yaitu:

 1. Utang luar negeri memang dibutuhkan Indonesia sebagai tambahan modal Negara yang menyangkut dengan pembangunan prasarana fisik. Sebagaimana telah diketahui bahwa infrastruktur merupakan investasi yang mahal dalam sebuah pembangunan, terlebih pembangunan yang dilakukan dalam tingkat Negara.
 2. Utang luar negeri dapat digunakan sebagai penyeimbang neraca pembayaran Negara. Tentunya dalam hal ini pemerintah memang berusaha untuk melakukan penyeimbangan pada neraca pembayaran Negara Indonesia sendiri.
Namun terlepas dari dua alasan tersebut, sebenarnya ada beberapa alasan lainnya yang menjadi penyebab utang luar negeri  yang dilakukan Indonesia antara lain:

1. Defisit Transaksi Berjalan (TB)

Transaksi Berjalan (TB) merupakan perbandingan antara jumlah pembayaran yang diterima dari luar negeri dengan jumlah pembayaran yang dikeluarkan ke luar negeri. Artinya, operasi total perdagangan luar negeri, neraca perdagangan, dan keseimbangan antara ekspor dan impor, serta pembayaran transfer.
Dalam hal ini defisit yang semakin meningkat akan menjadi penyebab semakin meningkatnya atau bertambahnya utang luar negeri, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pengeluaran yang dikeluarkan oleh Negara lebih besar daripada pemasukan yang diterima oleh Negara sendiri. Sedemikian sehingga defisit antara pengeluaran dan pemasukan semakin besar dan salah satu solusi untuk bisa menutupi defisit tersebut ialah dengan melakukan utang luar negeri.

2. Meningkatnya Kebutuhan Investasi

Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk satu atau lebih aktivitas yang dimiliki oleh Negara, di mana biasanya memiliki jangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Kasus yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya pun hampir serupa, yaitu kekurangan dana untuk melakukan investasi tersebut. Padahal hampir setiap tahun pula kebutuhan investasi semakin meningkat. Sedemikian sehingga dengan semakin meningkatnya kebutuhan investasi sedangkan modal investasinya tidak dimiliki, maka akan memicu Negara untuk melakukan utang luar negeri. Dengan kata lain, kekurangan modal dengan kebutuhan investasi yang semakin meningkat tiap tahunnya akan menyebabkan utang luar negeri semakin meningkat pula. Selain kebengkakan dana yang dibutuhkan, utang luar negeri yang meningkat juga disebabkan dengan berbedanya tingkat suku bunga yang diterapkan oleh masing-masing Negara lain selaku pemberi pinjaman.

3. Meningkatnya Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum, di mana hal tersebut secara terus-menerus memiliki kaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang mana, laju inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga nominal. Kasus yang terjadi di Indonesia ialah trand inflasi yang meningkat sehingga memaksa Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga. Sedemikian sehingga dengan rendahnya suku bunga, maka minat orang ataupun Negara lain untuk melakukan investasi di Indonesia semakin rendah pula. Dengan keadaan tersebutlah, maka pemerintah mengambil tindakan untuk memenuhi belanja Negaranya melalui utang luar negeri.

4. Struktur Perekonomian Tidak Efisien

Struktur perekonomian yang tidak efisien, dalam hal ini di Indonesia, tampak dari tidak efisiennya pemakaian modal yang dikeluarkan sehingga memerlukan investasi besar. Hal inilah yang kemudian akan mendorong pemerintah mengambil tindakan utang luar negeri untuk memenuhi investasi besar tersebut akibat pemakaian modal yang tidak efisien.

Dampak Penyebab Utang Luar Negeri

Dari penyebab-penyebab yang dapat mendorong Indonesia melakukan utang luar negeri tersebut, maka sebenarnya akan diperoleh dampaknya. Tentunya dampak di sini tidak selalu negatif, tetapi juga ada dampak positifnya sehingga memberikan manfaat atau peranan tersendiri bagi Indonesia yang sifatnya menguntungkan.
Berikut beberapa dampak negatif dari utang luar negeri serta dampak positif dari utang luar negeri sehingga memberikan manfaat atau peranan tersendiri yang menguntungkan bagi Indonesia, antara lain:

Dampak Negatif (Resiko)

Adapun dampak negatif dari utang luar negeri yang dilakukan oleh Negara, antara lain:

 1. Bantuan utang luar negeri justru akan memperlambat pertumbuhan yang erat kaitannya dengan adanya substitusi terhadap investasi dan tabungan luar negeri, serta membesarnya defisit neraca pembayaran Negara. Apalagi jika mengingat bahwa Indonesia masih termasuk Negara berkembang yang memang memerlukan banyak modal.
 2. Memperlebar kesenjangan standar hidup masyarakat antara orang yang kaya dengan orang yang miskin di Negara dunia ketiga (Negara berkembang), seperti Indonesia. Yang mana, orang yang kaya semakin kaya dan gelamor, sedangkan orang yang miskin semakin miskin dan terpuruk kualitas ekonomi hidupnya.
 3. Menghambat pertumbuhan dengan semakin terkurasnya tabungan Negara dan buruknya pendapatan yang diperoleh Negara sendiri.
 4. Memperlebar kesenjangan tabungan dan devisa Negara yang ada, serta menciptakan kesenjangan lainnya, seperti kesenjangan antara kota dan desa yang biasanya tampak dengan berbedanya laju pembangunan atau kesenjangan antara sector modern dan tradisional.
 5. Menciptakan kaum birokrat yang korup, mematikan inisiatif, dan menciptakan mental pengemis bagi Negara penerimanya. Sebagaimana telah terbukti di Indonesia sendiri, di mana banyak sekali pihak-pihak atau individu yang melakukan korupsi. Bahkan tidak di kalangan pemerintah saja, namun sudah menjalar ke kalangan masyarakat umum dan juga banyaknya pengemis di kalangan masyarakat bawah. (baca : penyebab korupsi)
 6. Resiko kesinambungan fiskal, di mana utang yang besar biasanya berpotensi untuk membahayakan kesinambungan anggaran pemerintah dalam mengelola Negara.
 7. Resiko nilai tukar, di mana resiko nilai mata uang yang juga berubah-ubah setiap waktu berpotensi untuk memberikan tambahan beban pembayaran terhadap utang luar negeri yang dilakukan. Apalagi bila nilai tukar rupiah sedang menurun.
 8. Resiko perubahan tingkat bunga, di mana tingkat bunga yang semakin tinggi akan semakin memberatkan Negara peminjam. Sedemikian sehingga biaya pembayaran hutang akan semakin tinggi.
 9. Resiko pembiayaan kembali (refinancing), di mana volume utang Negara yang sudah jatuh tempo harus dilunasi. Sedemikiam sehingga volume yang cukup besar dapat mengakibatkan timbulnya resiko berupa lebih tingginya biaya dari peminjaman baru yang akan dilakukan.
 10. Resiko operasional, di mana pengelolaan utang luar negeri memiliki resiko kegagalan jika operasional pengelolaannya sehari-hari tidak dilakukan dengan baik. Entah dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi sumber daya kelembagaannya, seperti system informasi manajemen, kelengkapan prosedur operasi baku (SOP), dan lain-lain.

Dampak Positif (Manfaat)

Adapun dampak positif dari utang luar negeri yang dilakukan oleh Negara, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Bagi Negara Berkembang –

Kebanyakan masyarakat memang memandang negatif utang luar negeri, meski sebenarnya pandangan tersebut memang beralasan karena terlalu banyaknya hutang yang ditanggung oleh Negara, yaitu Indonesia, kepada Negara lain di luar negeri. Namun terlepas dari itu semua, utang luar negeri juga memberikan manfaat bagi Indonesia untuk melakukan pembangunan infrastruktur Negara, seperti pembangunan jalan (meliputi jalan tol, jalan laying maupun perbaikan jalan di desa-desa) dan pembangunan kota serta desa.

2. Menutupi Kekurangan Anggaran – 
Utang luar negeri juga memberikan manfaat untuk menutupi kekurangan anggaran yang disebabkan oleh neraca pembayaran Negara yang tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Yang mana, kasus di Indonesia hampir setiap tahunnya mengalami pembengkakan pengeluaran belanja Negara daripada pemasukan yang diterima oleh Negara sendiri. Termasuk dalam hal memenuhi anggaran untuk modal investasi yang dilakukan oleh Negara.  (baca : fungsi APBN)


3. Utang Luar Negeri Sama Halnya Dengan Modal Pembangunan – 

Utang luar negeri yang dilakukan dapat dipakai sebagai modal unruk melakukan pembangunan Negara. Termasuk Indonesia sendiri yang sampai saat ini masih terus berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan, baik di kota dan di desa yang masih berlangsung timpang atau tidak seimbang.

4. Menjalin Hubungan Bilateral – 

Utang luar negeri yang dilakukan akan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia (sebagai pihak peminjam) dengan Negara lain (sebagai pihak pemberi pinjaman). Hal ini akan sangat berdampak baik, mengingat di zaman modern seperti sekarang ini, hampir setiap Negara saling bergantung satu sama lainnya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya masing-masing.

5. Bentuk Pengakuan Negara Lain – 


Utang luar negeri yang dilakukan, dalam artian mendapatkan pinjaman luar negeri dari Negara lain bukanlah hal yang mudah. Pihak Negara peminjam harus mampu meyakinkan pihak Negara pemberi pinjaman bahwa kita sebagai Negara peminjam, dalam hal ini Indonesia, mempunyai sumber daya yang mampu untuk dikembangkan dan mengembalikan pinjaman yang sudah barang tentu disertai dengan suku bunganya. Sedemikian sehingga apabila kesepakatam tercapai, maka akan mengindikasikan bahwa Negara pemberi pinjaman mengakui Indonesia sebagai Negara berkembang yang akan terus tumbuh dari waktu ke waktu.


http://guruppkn.com/penyebab-utang-luar-negeri

Utang Meroket dan Ancaman Krisis Dahsyat

PUBLIK terus mempersoalkan utang pemerintah. Para ekonom dan aktivis menyatakan keresahan dengan terus menggunungnya utang pemerintahpusat yang saat ini (Juni 2017) mencapai Rp 3.706,52 . Sebuah angka yang fantastis.
Lalu tingginya utang tersebut dikaitkan dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Juga menggugat peran dan kinerja menteri ekonomi Kabinet Kerja, terutama Menko Perekonomian Darmin Nasuiton dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.  
Kedua menteri ini dinilai memiliki kinerja buruk dalam menggenjot pertumbuhan dan mencegah terjadinya pelambatan ekonomi. Karena buruknya kinerja itulah publik menyebut, pemerintah pusat terpaksa meminta pinjaman kesana-kemari untuk membiayai pembangunan, terutama infrastruktur.
Banyak kalangan mengkhawatirkannya terus membesarnya utang. Bisakah pemerintahan Jokowi melunasinya? Bila tidak tentu akan membahayakan, setidaknya bisa memicu krisis ekonomi dahsyat di negeri ini.n
Ekonom senior Dr Fuad Bawazier mengingatkan, Indonesia di ambang krisis dahsyat akibat utang Indonesia terus membengkak.   Menurutnya, perhitungan pemerintah melakukan pembangunan infrasturuktur dengan menggunakan dana pinjaman merupakan tindakan yang membahayakan negara.
Hal ini, lanujutnya, jelas tidak sustainable dan amat membahayakan APBN dan bisa menimbulkan krisis dahsyat.
Utang negara yang semakin meroket ini dinilai akibat ambisi Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastuktur itu lebih menguntungkan rakyat kelas menengah atas ketimbang kelas bawah/rakyat kecil. Padahal, beban utang juga harus ditanggung mereka.
Para ekonom mengingatkan pemerintahan Jokowi tidak ugal-ugalan dalam mengelola negara sehingga bisa membawa negeri ini kepada ambang kritis. Faktanya bisa terlihat dari menggunungnya utang pemerintah yang sudah mencapau Rp3.672.33 triliun.
Memang, utang yang ada saat ini juga dari warisan rezim sebelumnya. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi, utang sudah ada, untuk membantu pembiayaan pembangunan. Utang bisa saja dari negara lain, lembaga pembiayaan, dan dari dalam negeri.
Pemerintah terpaksa membuat utang karena keterbatasan penerimaan kas negara, sementara kebutuhan dalam negeri sudah mendesak. Untuk membantu pembiayaan pembangunan, pemerintah mencari dana dalam bentuk utang.

Negara berutang bukanlah hal tabu. Persoalannya jangan sampai utang itu tidak mampu dibayar. Kalau kata pepatah, jangan besar pasak dari pada tiang. Artinya, kita  boleh berutang asal realistis, dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting, misalnya, mendorong dan memberayakan ekonomi rakyat kecil, pendidikan, pembangunan industri yang bisa menyediakan  lapangan pekerjaan.
Intinya untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini tentu akan mampu mendorong ekonomi rakyat menjadi lebih baik. Utang bukan untuk pembangunan infrastruktur yang berlebihan, yang hasilnya bisa dinikmati rakyat dalam jangka lama, bisa 20 atau 30 tahun ke depan.
Presiden Jokowi dalam sebuah pertemuan di Jakarta, belum lama ini menenangkan publik, sebab utang Indonesia masih dalam batas kewajaran. Semua masih terkendali, dan memang digunakan untuk rakyat dalam bentuk pembangunan. Apalagi sebagian besar pemberi utang adalah orang Indonesia sendiri melalui pembelian SBN. Jadi utang itu merupakan investasi, jika dilihat dari sisi pembeli SBN.
Publik bisa memahami pernyataan presiden itu, namun, di ranah publik rasa kekhawatiran negeri ini tidak mampu membauyar utang masih saja ada. Mereka khawatir negeri ini dilandasi krisis berkepanjangan, seperti yang dialami negara-negara lain yang tidak mampu membayar utangnya.
Kita hanya mengharapkan, utang akan membawa kebahagiaan bagi rakyat, bagi negeri ini, bukan malah menjadio malapetaka, yang mendorong negeri ini menjadi negara gagal atau negara yang mengalami kebangkrutan.
Jika ini yang terjadi, bukan hanya pemerintah yang merasakan akibatnya, sekuruh rakyat pun akan menderita. Supaya hal ini tidak terjadi kita meminta pemerintahan Jokowi untuk berhati-hati dan melakukan hal-hal yang realistis dalam mengelola dan menggunakan utang. Seluruh rakyat harus turut mengawal agar APBN dan APBD benar-benar untuk pembangunan, bukan untuk diselewengkan.

(***)


http://pembaca.harianterbit.com/daripembaca/2017/08/03/85000/57/27/TAJUK-Utang-Meroket-dan-Ancaman-Krisis-Dahsyat

Utang jadi ancaman pemerintah baru di 2019JAKARTA. utang luar negeri Indonesia terus bertambah. Hingga jatuh tempo pada 2018-2019 mendatang, nominalnya diperkirakan mencapai Rp 810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan beban pokok utang di tahun-tahun sebelumnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai jumlah utang Indonesia saat jatuh tempo tersebut sangat mungkin menjadi ancaman bagi pemerintah baru pada tahun 2019 mendatang. Alasannya, beban pembayaran pokok dan bunga utangnya menjadi semakin besar.

Pembayaran jatuh tempo utang akan jadi beban bagi APBN di pemerintahan yang baru. “Kalau terus dibiarkan pola utang yang tidak berkelanjutan akan merugikan keuangan negara di 2019 dan ke depannya," ungkapnya.

Menurut Bhima, apabila pola ini terus diterapkan, tidak menutup kemungkinan pada 2019 nanti, pokok utang Indonesia bisa di atas 3% dari PDB.

"Kalau sudah begitu, imbasnya banyak, mulai dari berkurangnya kredibilitas fiskal yang berakibat turunnya kepercayaan investor sampai ke ancaman crowding out alias rebutan likuiditas antara pemerintah dan pelaku pasar," jelas Bhima kepada KONTAN, Senin (3/7).

Apabila hal tersebut terjadi, untuk menutup jatuh tempo pembayaran utang, Bhima berpendapat, pemerintahan yang baru dari partai mana pun akan dipaksa untuk menerbitkan surat utang. Jika tidak dilakukan defisit menjadi semakin lebar. “Sekarang saja 2017 defisit jadi sekitar 2.6%, ungkapnya.

Menurut Bhima, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah saat ini untuk meminimalisir ancaman penumpukan utang tersebut adalah dengan renegosiasi utang. Lewat renegosiasi, bunga dan tempo utang bisa diatur kembali.

"Kasus Argentina, salah satunya, bisa jadi contoh. Memang prosesnya lama tapi harus dimulai dari sekarang," katanya.

Di samping itu, pemerintah juga wajib menggenjot pendapatan negara. Bhima mengatakan, dari sisi penerimaan pajak harus dioptimalkan. Sehingga, kemampuan membayar utangnya menjadi lebih baik.


http://nasional.kontan.co.id/news/utang-jadi-ancaman-pemerintah-baru-di-2019

Utang Meroket dan Ancaman Krisis

Utang Indonesia SAAT INI, sudah mencapai Rp 3.700 triliun
Jika tidal dikelola dengan baik >>> Utang sebesar itu menjadi ancaman bagi ekonomi nasional Indonesia.

Sementara utang luar negare Indonesia terus bertambah, dan akan jatuh tempo pada 2018-2019 mendatang, nominalnya diperkirakan mencapai Rp 810 triliun. 
Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan beban pokok utang di tahun-tahun sebelumnya

Walaupun cadangan devisa kita masih cukup, tetap ada potensi, indonesia gagal bayar atau default. 

Kalo beban pokok utang Indonesia BISA di atas 3% dari PDB,  imbasnya banyak, mulai dari berkurangnya kredibilitas fiskal yang berakibat turunnya kepercayaan investor sampai ke ancaman crowding out alias rebutan likuiditas antara pemerintah dan pelaku pasar..

Tenting infrastruktur, pemerintah memang membutuhkannya guna mengejar ketertinggalan pembangunan.
Namun, kalau porsi utang itu terlalu besar untuk infrastruktur, itu perlu dipertimbangkan lagi mengingat  return dari infrastruktur butuh waktu agak lama,

Dalam keadaan spt ini, seharusnya porsi untuk pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja harusnya lebih besar.

Kenyataannya sekarang, justru lapangan kerja malah berkurang, spt tutupnya gerai Matahari, hypermart, Robinson, Ramayana, 7 eleven, bahkan pengumpul tol (skibat penggunaan e-tol card tuk GTO), seta pengurangan karyawan Bank…

Negara berutang bukanlah hal TABU. 
Persoalannya jangan sampai utang itu tidak mampu dibayar. Kalau kata pepatah, jangan besar pasak dari pada tiang. 
Artinya, kita  boleh berutang asal realistis, dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting, misalnya, mendorong dan memberayakan ekonomi rakyat kecil, pendidikan, pembangunan industri yang bisa menyediakan  lapangan pekerjaan.

Tujuan berutang kan untuk membawa kebahagiaan bagi rakyatt bagi negeri ini, bukan malah menjadii malapetaka, yang mendorong negeri ini menjadi negara gagal atau negara yang mengalami kebangkrutan.


Saatnya sekarang rakyat HARUS turut mengawal agar APBN dan APBD benar-benar untuk pembangunan, BUKAN untuk diselewengkan.

Sabtu, 16 September 2017

All tours All performances by Dimash Kudaibergen I am singer 2017Dimash Kudaibergen
Singer
Dinmukhamed Kanatuly Kudaibergen is a Kazakh singer born on May 24, 1994 in Aktobe, Kazakhstan. Dimash's parents Kanat Kudaibergenovich and Svetlana Aitbayeva are honored music artists of the Republic of Kazakhstan. Dimash is a tenor altino. Wikipedia
BornMay 24, 1994 (age 23), Aktobe, Kazakhstan
Height1.91 m
Full nameDinmukhamed Kanatuly Kudaibergen

Selasa, 12 September 2017

GDA - pink floyd another brick wall LIVEWe don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave them kids alone
Hey! Teacher! Leave them kids alone!
All in it's just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey! Teacher! Leave us kids alone!
All in all you're just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

-smooth guitar solo-

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers leave them kids alone
Hey! Teacher! Leave us kids alone!
All in all you're just another brick in the wall.
All in all you're just another brick in the wall.

(Chicago) Hard To Say I'm Sorry - Gabriella Quevedo

Hard To Say I'm Sorry Lyrics

Everybody needs a little time away
I heard her say
From each other

Even lovers need a holiday
Far away from each other

Hold me now
It's hard for me to say I'm sorry
I just want you to stay

After all that we've been through
I will make it up to you
I promise to

And after all that's been said and done
You're just a part of me I can't let go

Couldn't stand to be kept away
Just for the day
From your body
Wouldn't want to be swept away
Far away
From the one that I love

Hold me now
It is hard for me to say I'm sorry
I just want you to know
Hold me now
I really want to tell you I'm sorry
I could never let you go

After all that we've been through
I will make it up to you
I promise to

After all that's been said and done
You're just a part of me I can't let go

After all that we've been through
I will make it up to you
I promise to
Songwriters: FOSTER, DAVID / CETERA, PETER N
Hard To Say I'm Sorry lyrics © Peermusic Publishing, Universal Music Publishing Group

(Chicago) Hard To Say I'm Sorry - Gabriella Quevedo

(Louis Armstrong) What A Wonderful World - Gabriella Quevedo

(Eric Clapton) Tears In Heaven - Gabriella Quevedo

(Pink Floyd) Another Brick In The Wall - Gabriella Quevedo

KAMU DICIPTAKAN DARI HANYA SETETES MANI TIBA TIBA KAMU JADI PEMBANGKANG


Oleh : Habil Marati


Orang orang mulai berani memproklamirkan diri sebagai atheis, sebagai anti Agama, pembelaan terhadap penyimpangan seksual atas nama kebebasan dan pluralisme.
Idiologi kebebasan dan pluralisme telah mengarah kepada pengingkaran serta pembangkangan terhadap eksistensi Allah.
Terlalu banyak Allah menjelaskan dalam Alquran tentang perjalanan manusia ini serta komitmen manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini dengan syarat:
Jangan melakukan pertumpahan darah,
Jangan melampaui batas serta bertebaran lah dimuka bumi ini untuk mencari karuniaNYA, serta Allah pun menciptakan jalan jalan di langit untuk kepentingan manusia.
Akan tetapi pada hari ini manusia melupakan hal ini, mulai nyata pembangkangan terhadap eksistensinya asal dirinya serta pembangkangan terhadap eksistensi akhir dirinya.
Apa yang terjadi di atas adalah Bukan sebuah fenomena maupun trend, tapi penampakan kerusakan akhlak, kerusakan moral manusia.
Yang paling mengkhawatirkan adalah orang orang seperti di atas tiba tiba di serahi tugas untuk memimpin manusia seperti di Indonesia misalnya menjadi pejabat paling penting dan strategis, tentu akan memberikan efek sangat buruk terhadap orang orang beriman khususnya Aqidah generasi muda Islam mungkin juga generasi muda Agama lain, tetapi memberikan keuntungan sangat besar kepada Atheis, Pluralisme, pada golangan anti Tuhan dan golongan penyimpangan Seksual.
Orang orang seperti ini, sangat membahayakan orang orang beriman, sebab Tuhan saja mereka dustakan, Alquran saja sebagai firman Allah SWT mereka sembunyikan kebenarannya. Kalau Alquran saja mereka tidak jalankan dengan benar, apalagi mau menjalankan UUD dan Pancasila dengan benar, Tuhan saja mereka kibuli kok.
Demikian juga, mereka menjadikan Agama hanya sebagai media dalam meraih dukungan Umat Islam secara politik pada hal sesungguhnya mereka ini penuh kepalsuan.
Membiarkan Atheis, LGBT, dan pluralisme, ini adalah bentuk bentuk bentuk pembangkangan terhadap Alquran, juga merupakan pembangkangan terhadap Pancasila.
Bagi pribadi pribadi yang pernah menjadi korban pembakangan dari suatu kebijakan kekuasaan dari seorang pemimpin yang ngaku beriman kerusakannya tidak parah dan tidak masal.
Tapi ketika menyangkut kebijakan publik tentu kerusakannya sangat parah karena sifatnya sistimatis, terstruktur dan massive.
Atheis, pluralisme, anti Agama, Penyimpangan seksual adalah contoh contoh hasil dari kasus kasus Pembakangan manusia, tapi dibiarkan oleh kekuasaan atas nama HAM, atas nama Kebebasan, atas nama tolerans dan atas nama pluralisme.
Tapi ketika ada Ulama, Ustat, Kiay dan Habaib teriak teriak menolak Atheis, komunisme, pluaralisme dan LGBT di cap sebagai kaun intoleran, dan kaum anti pluralisme.
Justru membiarkan manusia dalam kebebasan tanpa moral Agama, Atheis, LGBT dan pluralisme adalah pelanggaran HAM berat, sebab membiarkan manusia menganiaya dirinya sendiri serta membangkang terhadap kodratnya sebagai mahluk Allah.
Tapi anehnya para Atheis ini, para pluralisme ini, para LGBT ini dan para kebebasan ini serta para anti Agama ini ketika mati mereka dikafani, di sholat kan, di Yasinkan, di kuburkan dan di azankan.
Kekuasaan membiarkan mereka seperti ini ketika masih hidup bukan kah ini Pelanggaran HAM sebab sudah pasti mereka di kategorikan Pembangkang Allah.
Demikian juga terhadap para pejabat yang ketika berkuasa membiarkan para pembangkang ini bahkan mendukung serta menfasilitasi para Pembangkang terhadap Allah ini atas nama kebebasan dan Ham dan pluralisme ketika meninggal pun dikafani, disholatkan, di Yasinkan, di masukan dalam liang lahat dan di azankan pada hal semasa Dia berkuasa juga membangkang terhadap Agama yang diridhoi Allah, bahkan cenderung menganiaya kaum beriman.
Apakah orang orang Pembangkang ini yang lebih perduli mengatas nama kan demi kebebasan, pluralisme dan HAM dari pada mengatasnamakan ajaran Allah dalam kitab suciNYA?.
Apakah orang Atheis ini, orang orang anti Agama ini, orang orang pluralisme ini serta LGBT serta para pendukung ya, pernah kah berpikir bahwa mereka hanya berasal dari setetes air mani? Lalu Mengapa sekarang jadi Pembangkang?.

Sabtu, 09 September 2017

Surah Al-Fajr - Anda Akan Menangis Ketika Mendengarnya


Surat AL FAJR “Peringatan Allah tentang Fenomena Alam dan Bencana Global”


سُوۡرَةُ الفَجر
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama ALLAH yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Dengan surat AL FAJR ini ALLAH memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia dengan sumpahNYA agar diperhatikan bahwa nantinya akan ditimpakan bencana yang sangat dahsyat yang terjadi secara global di seluruh bumi yang sebelumnya diawali dengan terjadinya gerhana.
Sholawat serta salam kami panjatkan kehadirat nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang terang dan mewariskan Mukjizatnya yaitu kitab suci Alquran.
Surat AL FAJR adalah wahyu kesepuluh yang diterima nabi Muhammad saw. yang terdiri dari 30 ayat dan termasuk golongan surat makiyyah.

1. وَٱلۡفَجۡر

Demi Fajar; ALLAH bersumpah demi fajar, para ulama tafsir berpendapat bahwa setiap ALLAH bersumpah tentunya dengan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang agung.  Jadi fajar apakah yang dimaksud dalam ayat ini sehingga oleh ALLAH dijadikan objek untuk bersumpah. Begitu juga dengan ayat 2, ayat 3, dan ayat4.
Fajar artinya adalah membelah, dimana cahaya membelah kegelapan malam, yaitu yang menjadi pembatas antara gelap (malam) dan terang (siang). Pergantian dari malam ke siang ditandai dengan munculnya fajar.
Lantas ada apa dengan fajar tersebut? Tentunya itu bukan fajar biasa karena Allah telah bersumpah untuknya, mari kita sambungkan dengan ayat ke dua.

2. وَلَيَالٍ عَشۡرٍ

dan demi malam sepuluh; apakah malam sepuluh itu ? dan ada apa dengan malam sepuluh / sepuluh malam tersebut ?,  lantas apa hubungannya antara fajar dengan sepuluh malam tersebut ?, ada apa dengan fajar pada sepuluh malam tersebut ? mari kita lanjutkan dengan ayat ke tiga.

3. وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡر

dan yang genap dan yang ganjil, ayat ketiga ini adalah jawaban dari pertanyaan – pertanyaan diatas tentang fajar dan sepuluh malam pada dua ayat sebelumnya.
Jadi dari rangkaian ketiga ayat tersebut kita bisa memperoleh makna kenapa Allah bersumpah menggunakan ketiga ayat tersebut yaitu ” demi fajar dan demi malam sepuluh dan yang genap dan yang ganjil”.
Setelah merangkai ketiga ayat tersebut timbul pertanyaan sebagai berikut;
 Ada apakah dengan fajar dalam sepuluh malam (sepuluh malam genap dan sepuluh malam ganjil)
 Nah , setelah saya pelajari makna ayat ketiga dengan merangkai dengan dua ayat sebelumnya akhirnya saya peroleh hubungan antarafajar dengan sepuluh malam genap dan sepuluh malam ganjil.

Fajar sendiri sebagaimana pengertian di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan malam dan siang, penghubung antara gelap dan terang, jadi kenapa Allah tdk menggunakan kalimat ‘demi fajar dan demi sepuluh malam dan sepuluh siang’,akan tetapi malah menggunakan kalimat ‘demi fajar dan demi sepuluh malam genap dan sepuluh malam ganjil’?
Marilah kita pelajari dengan seksama kedua kalimat diatas, dan pesan apakah yang disampaikan Allah melalui ketiga ayat tersebut. Sekarang mari kita sederhanakan lagi kedua kalimat tersebut;
1. ( malam/gelap => fajar => siang/terang ), hal ini merupakan hukum  alam yang biasa terjadi setiap hari.
2.(malam genap/gelap => malam ganjil/gelap), kira – kira fenomena alam apakah yang sedang terjadi ?… SEGALA PUJI BAGI ALLAH, ALLAH MAHA BESAR.
Sungguh suatu fenomena alam yang luar biasa sedang terjadi. Yaitu malam genap ; kata genap saya mengartikan sebagai suatu hal yang benar yang tidak ada kelainan / keganjilan didalamnya. Jadi malam genap artinya malam yang sebenarnya memang waktunya malam yaitu antara jam 18.00 s/d jam 05.00 terus langsung disambung dengan malam yang ganjil ;  ganjil saya mengartikan sebagai suatu hal yang berjalan tidak semestinya / ada kelainan didalamnya . Jadi malam ganjil artinyamalam yang tidak seharusnya malam (seharusnya berganti dengan siang yang dibatasi oleh fajar) yaitu jam 05.00 s/d 18.00. Lalu ada apa dengan FAJAR ? …
Jadi kesimpulannya ialah FAJAR tidak muncul selama sepuluh malam – sepuluh hari karena memang tidak ada pergantian dari gelap ke terang, artinya bumi kita akam mengalami malam selama 10×24 jam. Atau dalam istilah ilmiahnya mengalami GERHANAselama itu, jadi bumi akan di halangi suatu objek yang tentunya ukurannya lebih besar yang mengorbit diantara bumi dan matahari  selama 10×24 jam.
Sekarang mari kita lihat dari segi ilmu pengetahuan modern dimana sekarang masih menjadi polemik dan tanda Tanya besar di kalangan ilmuwan – ilmuwan dunia baik dari NASA maupun negara – negara eropa lainnya sehubungan dengan planet x (planet nibiru) dan matahari gelap (dark sun ) kambaran matahari.
Ramalan Isaac Newton.

Isaac Newton, yang dalam novel Dan Brown “The Da Vinci Code” disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh Illuminati   Eropa abad pertengahan yang melawan dogma gereja soal gravitasi bumi, ternyata diketahui memiliki sebuah manuskrip   rahasia. Manuskrip ini berisi ramalan Newton tentang akhir dunia, yang diambil dari berbagai kitab-kitab kuno dan juga Injil Daniel.
Dari sejumlah literatur diketahui bahwa selain menyukai fisika dan matematika, Newton juga tekun mendalami ilmu-ilmu religi,   simbol, dan juga ramalan. Yang terakhir ini mendekatkannya kepada perkumpulan-perkumpulan ilmuwan Eropa Kabalah   abad pertengahan yang saat itu menjadi musuh bebuyutan gereja. Sebuah perkumpulan atau perserikatan  ilmuwan paling  terkemuka di Eropa ketika itu bernama Illuminati, yang memiliki arti sebagai “Yang Tercerahkan” (Iluminatrix). Maria  Magdalena yang disanjung kelompok Kabbalah pun memiliki nama lain yakni Iluminatrix Queen (Ratu  Pencerahan).
Sebagai seorang pengikut paham Heliosentris yang diturunkan oleh Aristarchus, Copernicus, dan kemudian Galilei-Galileo, Isaac Newton juga dimusuhi gereja. Secara diam-diam, Newton melakukan penghitungan matematis terhadap umur dunia  dengan sumber-sumber dari berbagai kitab ramalan, sejarah, dan juga Alkitab itu sendiri. Newton mendapatkan hasil  bahwa setelah Kerajaan Romawi Suci berlalu di tahun 800 M, maka harus ada waktu selang selama 1260 tahun untuk  mendirikannya kembali. Hasilnya, Newton menulis, bahwa Kerajaan Romawi Suci akan berdiri dan ini akan menandai Hari  Akhir Dunia, pada tahun 2060.
Menurut kepercayaan kelompok Kabbalah, di Akhir Dunia, Haikal Sulaiman akan sudah berdiri dan dari sana Sang Messiah (The Christ) akan turun kembali guna memimpin orang-orang Yahudi memerangi seluruh manusia yang tidak mau tunduk pada mereka. Perang ini akan berlangsung dengan hebat di atas bukit Megiddo di kawasan Arab dan sebab itu dinamakan Perang Armageddon.
Manuskrip rahasia Newton (The Secrets Newton) ini sempat dipamerkan pada tahun 1969 di Universitas Ibrani di Yerusalem. Dan setelah itu tidak terdengar lagi kabarnya.
Pendapat Para Ilmuwan NASA.
Jika kita rajin mendengar keterangan-keterangan dari web NASA, mereka pernah mengatakan bahwa sudah banyak  planet yang berbalik arah putar, jika pada planet bumi kita ini matahari masih terbit dari arah timur, maka beberapa tahun  ini terdapat fenomena baru yang menurut mereka planet lain sudah mulai berbalik arah dan matahari terbit dari arah barat.
Dari sisi ilmiah, inilah pertanda akhir zaman mendekati kiamat, sebagaimana petunjuk dari Rasullullah shallallahu ‘alaihi  wassalam. Adalah kemudian menurut para ilmuwan dari sekian banyak planet yang berbalik arah putar, mereka  menemukan adanya planet dari galaxy lain yang bergerak memasuki orbit dalam solar system kita. Planet baru ini kemudian  diberi nama PLANET X (NIBIRU).
Planet X ini tertarik (ditarik) oleh gaya gravitasi matahari yang besar dalam tata surya kita, sehingga  kemudian ia masuk ke dalam orbit planet-planet dalam keadaan berbalik arah, dan suatu masa nanti  planet X akan memasuki orbit tata surya kita.
Lintasan Planet Nibiru (Planet X/Planet kesepuluh) ke dalam tata surya merupakan bukti    ketidakterhinggaan semesta yang berperan mendatangkan bencana global di bumi.
Gempa-gempa bumi terkuat   dalam sejarah manusia modern akan terjadi di seluruh dunia. Setelah inti bumi berhenti bergerak untuk  sejajar dengan medan magnet Planet X, kekuatan jangkauan gempa bisa lebih besar dari 9 skala Richter,  meskipun akan dirasakan berbeda di berbagai tempat di dunia, tergantung pada konfigurasi batu di  bawahnya. Gunung es di kutub Antartika membelah dan mencair, menimbulkan gelombang pasang yang  dahsyat, membawa hanyut apa saja yang disapunya. Gelombang tsunami menjadi monster abad ini.


Bencana dahsyat bumi itu diperkirakan karena Planet X melintasi tata surya. Planet X pada masa ini  memang sedang menuju mendekati orbit bumi. Planet X itu adalah planet humongous (tak terkira besarnya) yang  memiliki massa seratus kali lipat lebih besar daripada bumi. Inti magnetisnya sedemikian dahsyat  kekuatannya sehingga bertabrakan dengan medan-medan magnet planet lain dalam tata surya.
PERBANDINGAN BESAR PLANET BUMI DIBANDING PLANET X (NIBIRU)
Gangguan elektromagnetis atas planet-planet lainnya itulah yang mendasari para ahli perbintangan modern melacak eksistensi Planet X. Adalah perubahan itu memang dapat dianggap disebabkan oleh melintasnya Planet X. Apapun dugaannya, yang pasti, dari penelitian terakhir barulah dapat diketahui bahwa Planet X itu benar-benar terdeteksi sebagai penyebab perubahan maha dahsyat di bumi secara positif. Bagaimana mungkin planet yang sedemikian jauhnya dapat memicu perubahan cuaca dan efek-efek bumi lainnya yang terkait?
Matahari yang mengatur medan magnet bumi terhalang oleh lintasan Planet X. Gerakan Planet X yang  memasuki tata surya telah menyebabkan inti bumi memanas akibat adanya tambahan gerakan berputar di  dalamnya. Saat inti bumi terpengaruh menyelaraskan dirinya dengan ekuilibrium yang ada dalam tata  surya, inti bumi yang memanas itulah yang membawa pada pola-pola cuaca yang tak dapat diperkirakan  dan meningkatkan aktifitas gunung-gunung berapi serta seismik.
Inti bumi yang memanas mengakibatkan peningkatan bertahap pada aktifitas seismik dan gunung berapi.  Gempa-gempa pun sering terjadi. Daerah pegunungan terancam bahaya lahar. Panas dari inti bumi juga  dikeluarkan melalui selimut bumi dan pada akhirnya mencapai lapisan bumi di mana dasar laut pun ikut  menghangat. Laut-laut yang menghangat akan membuat perubahan pada arus-arus laut, curah hujan dan  pola-pola meteorologis lainnya.
Kenapa keberadaan planet x seperti dirahasiakan dan tidak diberitakan secara terbuka ?
Kalangan “orang dalam” di NASA, DoD (badan inteligensi militer), SETI maupun CIA sudah memprediksikan, kalau 2/3 dari penduduk planet bumi akan punah, ketika terjadi pergantian kutub, yang disebabkan kedatangan Planet X. Sisa populasi yang bertahan hidup, terancam bahaya kelaparan dan radiasi elemen, dalam jangka waktu 6 bulan setelah kejadian ini.
Semua operasi rahasia menyadari kenyataan ini, dan sudah menyiapkan diri mereka. Konon, Vatikan juga mengetahui hal tersebut. Namun sayangnya, masyarakat luas dibiarkan begitu saja tanpa informasi, dibiarkan terlena dengan kehidupan sehari-hari, tanpa punya kesempatan untuk menyiapkan diri menghadapi bencana ini.

Ada apa sebenarnya?
Bocornya segelintir informasi dari kalangan “orang dalam” dan para pengamat, membuat publik mulai tertarik akan hal ini. Kenapa bencana ini begitu dirahasiakan dari masyarakat luas? Jika sampai membuat kegemparan global, maka akan mempengaruhi pasar uang serta mengakibatkan lumpuhnya perekonomian dunia.
Seharusnya masyarakat luas diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan, setelah membaca ini, kita bisa semakin waspada ya!
Kembaran Matahari.
Oke..saat ini, kalau kita jeli mengamati perkembangan bencana alam, jumlah kejadian bencana alam semakin banyak. Ini diakibatkan koneksi plasmatic elektromagnetis antar planet. Sudah pernah dengar dong, kalau matahari KONON memiliki kembaran yang gelap (versi gelapnya matahari). Nah, disitulah lokasi mengorbitnya Planet X. Tepat diantara matahari dan kembarannya.


Catatan : kembaran matahari tidak terlihat dengan mata kita.
Tapi, para ilmuwan sudah menemukannya. Dalam “Illustrated Science & Invention Encyclopedia” volume ke 18, terbitan tahun 1987-1989, sudah dicantumkan soal keberadaan kembaran matahari ini.
Sekelompok ilmuwan Rusia mengadakan rangkaian pertemuan di tahun 2000, untuk mendiskusikan planet X. Hal ini menjadi sumber berita Reuter dengan headline “Kejadian di tahun 2003” (diterbitkan Kantor Berita Reuter, edisi 13 September 2000)
Inti pertemuan tersebut adalah mengenai musibah kedatangan Planet X, yang keberadaannya sudah di monitor dari observatori Rusia. Para ilmuwan bertanya-tanya, jika ini terjadi, akankah Rusia masih tetap ada?
Ilmuwan Andrei Shukshin menyatakan, dalam pertemuan ini juga dibahas tentang pengurangan jumlah penduduk global secara besar-besaran, akibat peristiwa ini.
Yang pasti, Planet X memang ada dan mengorbit. Tapi, akankah bertabrakan dengan bumi? Ini yang masih dipelajari.
Di Observatori St.Petersburg Rusia, pengamatan seputar Planet X berlangsung intensif. Ilmuwan disana menamai planet ini dengan sebutan “Raja Sun” atau “Bintang Yang Besar”.
Tak banyak ilmuwan yang bersedia membagi informasi soal planet ini, karena kekhawatiran akan menimbulkan kepanikan global. Dan banyak pegawai NASA yang diam-diam membuat “home dome” yaitu rumah khusus, dengan konstruksi khusus, yang bersifat tahan topan badai, tahan gempa dan angin tornado. “Home dome” harus dibangun di area perbukitan, jauh dari pantai.
Planet X juga dikenal dengan nama Nibiru, atau disebut “Wormwood”, merupakan benda angkasa luar yang paling sering disebut sejak jaman kuno.
Setelah mengorbit selama 3600 tahun, planet ke 10 ini akan datang lagi.
Dampak kedatangan Planet X terhadap bumi, sudah dicatat nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Ilmu Geologi dan Arkeologi juga mencantumkannya.
Simpang Siur Planet X
Untuk mencegah kepanikan soal Planet X, banyak observatorium yang kini “tiba-tiba” tertutup untuk umum. Petugas observatorium bahkan tak mau mengarahkan teleskop ke konstalasi bintang Orion. Banyak alasan dibuat, supaya orang tak mempercayai kenyataan ini. Kenyataan tentang Planet X. Adler Planetarium & Astronomy Museum in Chicago maupun Hayden Planetarium di Rose Center for Earth and Space, New York seringkali tertutup untuk umum, dengan berbagai alasan. Juga di banyak negara.
Fakta Planet X
Massa Planet X begitu besar, dengan kutub magnetis yang memiliki kadar plasma tinggi dan pancaran energi yang begitu dahsyat, PASTI mengakibatkan kerusakan hebat pada planet yang dilewatinya.
Biasanya beberapa tahun sebelum kedatangan planet X, gelombang elektromagnetik Planet X mengakibatkan perubahan-perubahan besar pada planet yang akan dilewatinya. Ini bisa dilihat pada perubahan iklim dahsyat yang melanda Planet Bumi saat ini.
Aktivitas gempa dan vulkanis mengalami perubahan 3 hingga 4 dekade sebelum kedatangan Planet X. Sejak tahun 1996, perubahan cuaca di Bumi mencatat rekor tertinggi. Berbagai bencana alam, mulai dari gempa, aktivitas vulkanik dan perubahan elektromagnetis begitu tajam peningkatannya, namun datanya selalu “diperhalus” untuk masyarakat luas.
Pemanasan Global?
Masuk akal, kalau perubahan cuaca dibilang sebagai akibat dari pemanasan global. Tapi, apakah perubahan pada siklus matahari juga akibat pemanasan global? Sama sekali tak ada kaitannya!
99% tata surya kita terbuat dari konsentrasi plasma hingga ke level atomic. Planet adalah plasma yang memiliki kepadatan tertentu. Kembalinya Planet X ke system solar kita mengakibatkan perubahan konsentrasi elektrikal pada energi plasma di SEMUA planet yang ada, di tata surya kita.
Menurut pandangan ilmuwan Rusia, perubahan aktivitas vulkanik dan gempa meningkat sebanyak 400 sampai 500 persen sejak tahun 1975.
Perubahan ini tidak hanya terjadi di bumi saja, tapi juga pada semua planet. Setiap planet di tata surya kita mengalami peningkatan aktivitas dan perubahan cuaca. Banyak fakta yang tidak diterbitkan oleh media. Dr.Dmitriev menyatakan bahwa planet-planet lain juga mengalami perubahan. Contohnya : atmosfir di Mars kini semakin tebal, begitu juga di Bulan. Kini ada lapisan Natrium setebal 6000 kilometer yang sebelumnya tak pernah ada.
Lapisan atas atmosfir bumi juga mengalami perubahan kadar HO. Hal yang samasekali tak ada hubungannya dengan pemanasan global, dampak CFC ataupun akibat polusi. Bukan itu saja, medan magnetik planet-planet juga mengalami perubahan. Beberapa planet bertambah terang. Venus contohnya, terlihat semakin terang bercahaya. Jupiter bahkan memiliki radiasi energi yang berbentuk seperti tabung yang terhubung dengan bulannya.
Uranus dan Neptunus baru saja mengalami perubahan kutub. Saat pesawat Voyager 2 melintasi Uranus dan Neptunus, perubahan kutub terjadi di bagian Utara dan Selatan Planet.
Rangkaian perubahan yang terjadi di tata surya kita, dapat dibagi dalam 3 kategori :
1. perubahan medan energi
2. perubahan pijar
3. perubahan atmosfir
Pada periode tahun 1963 hingga 1993, jumlah peristiwa bencana alam meningkat 410 persen. Dan bencana-bencana terdahsyat terjadi 9 tahun belakangan.
Dr.Dmitriev menemukan bahwa medan magnetic matahari meningkat 230 persen sejak tahun 1901.
Jadi, yang mengalami perubahan bukan hanya planet Bumi. Hanya sedikit kalangan yang menyadari fakta ini. Di Akademi Sains Nasional Siberia, Rusia, khususnya di Novosibirsk, berlangsung penelitian terhadap matahari. Dan Dr.Dmitriev dengan takjub mengemukakan bahwa, matahari bertambah terang 1000 persen dibanding sebelumnya, dan masih terus bertambah terang.

Melihat Planet X
Hanya teleskop terbesar (yang dijaga ketat) bisa digunakan untuk melihat Planet X. Sejumlah observatorium kecil di dunia mencatat keberhasilan melihat Planet X di awal tahun 2001.
Dr.Harrington, rekan sejawat dari Ilmuwan dan arkeolog Zecharia Sitchin, yang pertama meyakini keberadaan NIBIRU atau Planet X berdasarkan catatan kuno orang Sumeria, meninggal mendadak akibat kecelakaan. Diduga ini disebabkan keberanian Harrington mengekspos penemuan planet ke 10 yang dikenal dengan nama Planet X ini, guna melengkapi teori Sitchin.

Sejak peristiwa ini, para ilmuwan memilih tutup mulut dan tak mau bicara banyak soal Planet X dan aktivitasnya. Saat Zecharia Sitchin menerbitkan buku yang didasari tulisan terjemahan bangsa Sumeria Kuno, Sitchin menyatakan ada 12 planet di tata surya kita. Saat buku diterbitkan (tahun 1970an), Teori Sitchin ditertawakan. Tapi, saat satu persatu temuan ilmuwan membuktikan bahwa Teori Sitchin benar, statement Sitchin mulai diawasi ketat.

4. وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ

dan malam bila berlaluLalu apakah yang terjadi setelah fajar muncul kembali dan malam berganti dengan siang yang terang benderang. Fajar inilah yang dimaksud pada ayat1 diatas sehingga ALLAH bersumpah atasnya, karena saat fajar itulah dimulainya bencana global yang sangat dahsyat sebagaimana yang disebutkan pada ayat 21.

5. هَلۡ فِى ذَٲلِكَ قَسَمٌ۬ لِّذِى حِجۡرٍ

Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang – orang yang berakal. Pada ayat inilah Allah menuntun kita agar kita menajamkan pikiran dan akal bathin kita sehingga kita bisa membaca sumpah Allah berupa adzab yang akan diturunkan kepada kita umat nabi Muhammad saw. Yang tentunya akan dialami oleh seluruh umat manusia di bumi ini ( bencana global ) berupa surat Al fajr ini yang diperkuat dengan contoh adzab2 besar yang telah di timpakan kapada kaum – kaum  sebelumnya dan sebab kenapa adzab itu ditimpakan (ayat 6 s/d ayat 13). Serta tanda – tanda tingkah polah manusia dimana akan ditimpakannya adzab ini (ayat 14 s/d ayat 20).

6. أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhannmu berbuat kepada kaum ‘Aad ?. Kita diajak untuk menengok sejarah dimana dahulu ada suatu peradaban yang disebut oleh ALLAH sebagai kaum ‘Aad . Mungkinkah kaum ‘Aad itu adalah bangsa ATLANTIS yang sampai saat ini masih menjadi misteri dimana keberadaannya dan bagaimana bangsa ini bisa lenyap dan tidak diketemukan bekas – bekas peninggalannya?.

7. إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ

(yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan  – bangunan yang tinggi. Dengan ibukotanya yang bernama Iram. Dimana bangsa ‘Aad ini memiliki peradaban yang sangat tinggi, bahkan lebih maju dari peradaban kita sekarang dengan bangunan – bangunannya yang tinggi dan megah. Mungkin kita sudah sering membaca artikel tentang legenda kehebatan kebudayaan bangsa atlantis tersebut, yang kemudian dipertegas dengan ayat 8 berikut.

8. ٱلَّتِى لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى ٱلۡبِلَـٰدِ

yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu di negeri negeri lain. Dalam ayat ini ALLAH melukiskan kemegahan peradabannya dengan menyebutkan belum pernah diciptakan yang seperti itu dinegeri manapun. Selanjutnya adzab diturunkan kepada mereka, mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. ALLAH menimpakan angin itu selama tujuh malam delapan hari secara terus – menerus.

9. وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ

dan kaum Tsamud yang memotong batu – batu besar di lembah.  Dan juga kaum Tsamud yang memahat dan membuat rumah digunung – gunung. Kaum tsamud adalah umat nabi sholeh yang didup makmur dengan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang subur, mereka sangat unggul dalam seni dimana mereka mengukir  gunung – gunung untuk dijadikan rumah tempat tinggal mereka.
    
Oleh karena kemakmuran dan kemajuan budayanya mereka menentang nabi sholeh dan berusaha untuk menyingkirkan nabi sholeh dan orang – orang yang mengikutinya.Sampai pada akirnya mereka dimusnahkan dengan diturunkannya adzab berupa guntur/petir yang sangat keras menggelegar dan membinasakan mereka semua.

10. وَفِرۡعَوۡنَ ذِى ٱلۡأَوۡتَادِ

dan kaun Fir’aun yang mempunyai pasak  – pasak. Dan kaum Fir’aun yang memiliki peradaban tinggi dengan dibangunnya pasak – pasak atau piramid – piramid. Kisah tentang fir’aun ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, mereka mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sangant tinggi. Peninggalan mereka bisa kita kita lihat di mesir.
   

11. ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِى ٱلۡبِلَـٰ

yang berbuat sewenang – wenang dalam negeri.  Mereka berbuat sewenang – wenang, yang kuat menindas yang lemah. Penguasa mendholimi rakyatnya.

12. فَأَكۡثَرُواْ فِيہَا ٱلۡفَسَادَ

lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, dalam ayat 11 diatas objek dari kesewenang wenangan itu adalah manusia. Lalu dalam ayat ini apakah yang menjadi objeknya?. Menurut penafsiran saya yang dirusak oleh mereka ialah alam, jadi mereka tidak menjaga seimbangan alam dan banyak membuat kerusakan.

13. فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ

karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti adzab.  Oleh karena itu ALLAH menimpakan adzab kepada mereka.

14. إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ

sesungguhnya Tuhanmu benar – benar mengawasi. ALLAH menegaskan dari zaman dahulu perilaku kita selalu diawasi, apabila sudah melampaui batas maka akan dikirim utusanNYA untuk memperingatkan mereka, dan selanjutnya akan ditimpakan adzab kepada mereka yang tidak menyadarinya.
Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat nabi Muhammad saw. tentunya kita juga terus diawasi sampai nanti tiba waktunya adzab akan diturunkan ke bumi ini dimana pada saat itu perilaku umat manusia sudah melampaui batas.
Adapun tanda – tanda dari prilaku tersebut digambarkan dalam ayat 15 s/d ayat 20.

15. فَأَمَّا ٱلۡإِنسَـٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَٮٰهُ رَبُّهُ ۥ فَأَكۡرَمَهُ ۥ وَنَعَّمَهُ ۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكۡرَمَنِ

Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberiNya kesenangan, maka dia berkata : “Tuhanku telah memuliakannku”. 

16. وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَٮٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُ ۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَـٰنَنِ

Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya maka dia berkata : “Tuhanku menghinaku”. Pada ayat 15 dan 16 ini menggambarkan sifat dan prilaku orang – orang munafik. Ini mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat nanti dimana kemunafikan sudah merajalela dan membudaya dimasayarat. Karena sesungguhnya kekayaan dan jabatan adalah ujian dari ALLAH, begitu pula kemiskinan dan bencana juga ujian dari ALLAH.

17. كَلَّا‌ۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ

Sekali – kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, Jika suatu saat nanti orang – orang memperlakukan anak yatim dengan tidak semestinya.

18. وَلَا تَحَـٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ

dan kamu tidak saling mengajak memberi orang miskin.ayat ini sungguh sebuah kiasan yang mempunya arti yang sangat dalam. Kata tidak saling mengajak memberi mengungkapkan bahwa subyeknya adalah aktif terhadap objek orang miskin, artinya subyeknya aktif dalam kegiatan tersebut atau sedang melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan objek orang miskin.
Coba bandingkan dengan kalimat berikut “dan kamu tidak memberi orang miskin” , dalam kalimat ini dapat kita pahami bahwa subyeknya pasif, dalam arti tidak ada kegiatan atau tidak sedang berhubungan dengan objek orang miskin.
Jadi ayat ini mengungkapkan bahwa prilaku subyeknya lebih buruk dari pada orang – orang kaya yang diam saja yang tidak memberi orang miskin.

19. وَتَأۡڪُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَڪۡلاً۬ لَّمًّ۬ا

dan kamu memakan harta pusaka dengan penggunaan yang melampaui batas, Jika menafsirkan ayat ini dengan menghubungkan dengan dua ayat sebelumnya. Disini saya mendapati prilaku yang sangat keji, harta pusaka saya artikan sebagai harta yang seharusnya menjadi hak anak yatim dan orang miskin.
Mari sekarang kita tafsirkan ketiga ayat diatas; yaitu ayat17 ; 18 ; 19 , lalu kita gabungkan menjadi sebuah kalimat mereka tidak memuliakan anak yatim, dan tidak saling mengajak memberi orang miskintetapi malah memakan harta yang seharusnya menjadi hak anak yatim dan orang miskin ( harta pusaka ) dengan penggunaan yang melampaui batas”
Mencampur baurkan dalam kalimat dia atas adalah suatu kata kerja yang merujuk pada suatu kegiatan.
Jadi maksud dari ketiga ayat di atas ialah suatu saat nanti ada orang – orang yang mencari  kekayaan dengan  cara memanfaatkan keberadaan anak yatim dan orang miskin. Mereka bukannya memuliakan anak yatim atau memberi orang miskin melainkan malah memakan / hidup dengan harta pusaka yang seharusnya menjadi hak anak yatim dan orang miskin. Sebagai contohnya mungkin suatu saat nanti kita akan menemui suatu yayasan anak yatim dimana harta hasil sedekah yang diterima sebagian besar malah digunakan untuk kemakmuran pengelolanya atau pemilik yayasan, ada juga yayasan yang menampung zakat dan sedekah dari masarakat tetapi sebagian besar harta yang terkumpul digunakan memakmuran pengelola dan pemilik yayasan, dan hanya sebagian kecil saja yang disalurkan kepada orang miskin.

20. وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبًّ۬ا جَمًّ۬ا

dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. hal tersebut diatas bisa saja terjadi karena mereka terlalu mencintai harta dan kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan.

21. كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكًّ۬ا دَكًّ۬ا

Jangan (berbuat demikian). Apabila  bumi digoncangkan berturut – turut, maka waspadalah apabila disekitar sudah banyak prilaku seperti yang diatas, maka adzab ALLAH akan segera didatang.
Adzab apakah yang akan di datangkan ?
Kita kembali lagi pada sumpah ALLAH , ‘demi fajar, dan demi  malam sepuluh,dan yang genap dan yang ganjil, danmalam jika telah berlalu”.
Dari rangkaian sumpah ALLAH di atas di jelaskan bahwa adzab yang ditimpakan nantinya diawali dengan gerhana selama 10 x 24 jam bumi akan mengalami malam yang gelap.
Selanjutnya apa yang terjadi begitu malam telah berlalu, pada saat fajar mulai nampak kembali ?. Dalam bumi ini akan diguncang berturut – turut. KH. M. Quraish Shihab dalam tafsir AL MISBAH mengartikan ayat ini bahwa akan dihempaskan bumi dengan hempasan yang begitu kuatnya.
Mari sekarang kita kembali lagi ke sisi ilmu pengetahuan.
Gangguan elektromagnetis dan medan magnet.
Matahari yang mengatur medan magnet bumi terhalang oleh lintasan Planet X. Gerakan Planet X yang  memasuki tata surya telah menyebabkan inti bumi memanas akibat adanya tambahan gerakan berputar di  dalamnya. Saat inti bumi terpengaruh menyelaraskan dirinya dengan ekuilibrium  batas ketetapan yang ada dalam tata  surya, inti bumi yang memanas itulah yang membawa pada pola-pola cuaca yang tak dapat diperkirakan  dan meningkatkan aktifitas gunung-gunung berapi serta seismik.
Lintasan Planet Nibiru (Planet X/Planet kesepuluh) ke dalam tata surya merupakan bukti    ketidakterhinggaan semesta yang berperan mendatangkan BENCANA GLOBAL di bumi. Gempa-gempa bumi terkuat   dalam sejarah manusia modern akan terjadi di seluruh dunia. Setelah inti bumi berhenti bergerak untuk  sejajar dengan medan magnet Planet X, kekuatan jangkauan gempa bisa lebih besar dari 9 skala Richter,  meskipun akan dirasakan berbeda di berbagai tempat di dunia, tergantung pada konfigurasi batu di  bawahnya. Gunung es di kutub Antartika membelah dan mencair, menimbulkan gelombang pasang yang  dahsyat, membawa hanyut apa saja yang disapunya. Gelombang tsunami menjadi monster abad ini.


Bencana dahsyat bumi itu diperkirakan karena Planet X melintasi tata surya. Planet X pada masa ini  memang sedang melewati orbit bumi. Planet X itu adalah planet humongous (tak terkira besarnya) yang  memiliki massa seratus kali lipat lebih besar daripada bumi. Inti magnetisnya sedemikian dahsyat  kekuatannya sehingga bertabrakan dengan medan-medan magnet planet lain dalam tata surya.

22. وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًّ۬ا صَفًّ۬ا

dan datanglah Tuhannmu; sedangkan malaikat berbaris baris. Ketika itu datanglah kebesaran Tuhan, telihat keagunganNYA yang sudah menjadi ketetapan ALLAH.
Ketika terjadi bencana yang sangat dahsyat; gempa dahsyat, tsunami, letusan gunung berapi, dan bencana – bencana lainnya. Disana disebutkan datang malaikat berbaris – baris, malaikat apakah itu?. Tentunya yang dimaksud ialah malaikat pencabut nyawa.
Jadi ketika bencana GLOBAL tersebut terjadi semua menyadari akan kebesaran dan keagungan TUHAN. Dalam bencana tersebut akan memakan korban yang begitu banyak.

23. وَجِاْىٓءَ يَوۡمَٮِٕذِۭ بِجَهَنَّمَ‌ۚ يَوۡمَٮِٕذٍ۬ يَتَذَڪَّرُ ٱلۡإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna mengingat itu baginya. Pada saat itu bumi ini menjadi seperti neraka, letusan gunung berapi, rekahan bumi yang mengeluarkan bara api sehingga suhu udara secara global akan meningkat dan menjadi sangat panas.

24. يَقُولُ يَـٰلَيۡتَنِى قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِى

Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini”. Kematian seakan – akan sudah berada didepan mata, sehingga mereka menyesal karena selama ini masih kurang amal ibadahnya.

25.  فَيَوۡمَٮِٕذٍ۬ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ۥۤ أَحَدٌ۬

Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya.

26.   وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ۥۤ أَحَدٌ۬

Dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

27.  يَـٰٓأَيَّتُہَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَٮِٕنَّةُ

Hai jiwa yang tenang. Menurut para ulama kalimat ini diucapkan oleh malaikat ketika orang akan meninggal dunia.

28.  ٱرۡجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً۬ مَّرۡضِيَّةً۬

Kembalilah kepada Tuhannmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

29.  فَٱدۡخُلِى فِى عِبَـٰدِى

Maka masuklah kedalam jama’ah hamba – hamba-Ku

30.  وَٱدۡخُلِى جَنَّتِى

masuklah kedalam surga-Ku.
Semoga kita termasuk sebagai hamba – hamba ALLAH yang dimasukkan kedalam surganya.
Sebagai renungan marilahkita tajamkan pikiran dan kita peka kan bathin kita dengan apa yang terjadi disekitar kita. Bagaimana perilaku dan kehidupan manusia saat ini. Bagaimana kondisi alam ini.
Marilah kita rubah perilaku kita agar kita menjadi insan yang lebih baik lagi yang bertakwa dan semoga termasuk golongan yang di RidhoiNYA yang dimasukkan ke dalam surgaNYA.

Marilah kita lebih bisa membaca dan memahami dengan yang terjadi disekitar kita, dengan prilaku orang – orang disekitar kita, dengan kondisi alam kita.
ALQURAN adalah wahyu ALLAH, segala sesuatu yang ada disekitar kita, manusianya, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam ini adalah sunnah ALLAH yang harus kita baca dan pahami, karena disana terdapat petunjuk akan kebesaranNYA.

https://rsmfaizin.wordpress.com/2010/09/18/surat-al-fajr-peringatan-allah-tentang-fenomena-gerhana-dan-bencana-dahsyat/