Rabu, 30 Juni 2010

Keutamaan Hari Jum’at & Do'a Hari Jum'at

1. Hari paling utama di dunia

Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada hari jum’at ini, antara lain:
• Allah menciptakan Nabi Adam ‘alaihissallam dan mewafatkannya.
• Hari Nabi Adam ‘alaihissallam dimasukkan ke dalam surga.
• Hari Nabi Adam ‘alaihissallam diturunkan dari surga menuju bumi.
• Hari akan terjadinya kiamat.


Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:
“Hari paling baik dimana matahari terbit pada hari itu adalah hari jumat, pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga, serta diturunkan dari surga, pada hari itu juga kiamat akan terjadi, pada hari tersebut terdapat suatu waktu dimana tidaklah seorang mukmin shalat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintannya.” (HR. Muslim)

2. Hari bagi kaum muslimin

Hari jum’at adalah hari berkumpulnya umt Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masjid-masjid mereka yang besar untuk mengikuti shalat dan sebelumnya mendengarkan dua khutbah jum’at yang berisi wasiat taqwa dan nasehat-nasehat, serta do’a.
Dari Kuzhaifah dan Rabi’i bin Harrasy radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari jum’at, Yahudi pada hari sabtu, dan Nasrani pada hari ahad, kemudian Allah mendatangkan kami dan memberi petunjuk pada hari jum’at, mereka umat sebelum kami akan menjadi pengikut pada hari kiamat, kami adalah yang terakhir dari penghuni dunia ini dan yang pertama pada hari kiamat yang akan dihakimi sebelum umat yang lain.” (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

3. Hari yang paling mulia dan merupakan penghulu dari hari-hari

Dari Abu Lubabah bin Ibnu Mundzir radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Hari jum’at adalah penghulu hari-hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah, hari jum’at ini lebih mulia dari hari raya Idhul Fitri dan Idul Adha di sisi Allah, pada hari jum’at terdapat lima peristiwa, diciptakannya Adam dan diturunkannya ke bumi, pada hari jum’at juga Adam dimatikan, di hari jum’at terdapat waktu yang mana jika seseorang meminta kepada Allah maka akan dikabulkan selama tidak memohon yang haram, dan di hari jum’at pula akan terjadi kiamat, tidaklah seseorang malaikat yang dekat di sisi Allah, di bumi dan di langit kecuali dia dikasihi pada hari jum’at.” (HR. Ahmad)

4. Waktu yang mustajab untuk berdo’a

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebut hari jum’at lalu beliau Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Di hari jum’at itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan shalat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta’ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan.” Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. (HR. Bukhari Muslim)

Namun mengenai penentuan waktu, para ulama berselisih pendapat. Diantara pendapat-pendapat tersebut ada 2 pendapat yang paling kuat:

a. Waktu itu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan shalat jum’at
Dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwa ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata padanya, “Apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah sehubungan dengan waktu ijaabah pada hari jum’at?” Lalu Abu Burdah mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah bersabda, ‘Yaitu waktu antara duduknya imam sampai shalat dilaksanakan.’” (HR. Muslim)
Imam Nawawi rahimahullah menguatkan pendapat di atas. Sedangkan Imam As-Suyuthi rahimahullah menentukan waktu yang dimaksud adalah ketika shalat didirikan.

b. Batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah ‘ashar
Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hari jum’at itu dua belas jam. Tidak ada seorang muslimpun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat (ingatlah bahwa) akhir dari waktu tersebut jatuh setelah ‘ashar.” (HR. Abu Dawud)
Dan yang menguatkan pendapat kedua ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakn bahwa, “Ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf dan banyak sekali hadits-hadits mengenainya.”

5. Dosa-dosanya diampuni antara jum’at tersebut dengan jum’at sebelumnya

Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ‘anhu mengatakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Tidaklah seseorang mandi pada hari jum’at dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar (menuju masjid), dan dia tidak memisahkan dua orang (yang sedang duduk berdampingan), kemudian dia mendirikan shalat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan (dengan seksama) ketika imam berkhutbah melainkan akan diampuni (dosa-dosanya yang terjadi) antara jum’at tersebut dan jum’at berikutnya.” (HR. Bukhari)
Amalan-Amalan yang Disyari’atkan pada Hari Jum’at

1. Memperbanyak shalawat
Dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Perbanyaklah shalawat kepadaku setiap hari jum’at karena shalawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari jum’at, maka barangsiapa yang paling banyak bershalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku.” (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)

2. Membaca surat Al Kahfi
Dari Abu Sa’id Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum’at akan diberikan cahaya baginya diantara dua jum’at.” (HR. Al Hakim dan Baihaqi dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

3. Memperbanyak do’a (HR Abu Daud poin 4b.)
4. Amalan-amalan shalat jum’at (wajib bagi laki-laki)
• Mandi, bersiwak, dan memakai wangi-wangian.
• Berpagi-pagi menuju tempat shalat jum’at.
• Diam mendengarkan khatib berkhutbah.
• Memakai pakaian yang terbaik.
• Melakukan shalat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar.

Sungguh begitu banyak jalan agar kita bisa meraup pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan kita di akhirat kelak. Wallahu a’lam.

Artikel www.muslimah.or.id


Doa Hari Jum’at

Dengan asma Allah
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Ya Allah limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad

Puji bagi Allah,
Yang Awal sebelum penciptaan dan penghidupan
Yang Akhir setelah punah semua
Yang Maha Tahu,
Yang Tak Melupakan orang yang mengingatNya,
Yang Tidak Merugikan orang yang mensyukuriNya,
Yang Tidak Mengecewakan orang yang memohon padaNya,
Yang Tidak Memutuskan harap orang yang mengharapNya

Ya Allah,
aku mintakan kesaksianMu dan cukuplah Engkau sebagai saksi
aku mintakan kesaksian seluruh malaikatMu penghuni langitMu dan pemikul arasyMu
serta yang Kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulMu dan yang Kau ciptakan dari berbagai makhlukMu

Aku bersaksi, sesungguhnya Engkau Allah
Tiada Tuhan kecuali Engkau
Tunggal Tak Berserikat Tak Bertara
FirmanMu tak berubah tak berganti
dan sesungguhnya Muhammad SAAW hembaMu dan RasulMu,
ia penuhi apa yang Kau bebankan padanya untuk semua hamba
ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya
ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati
ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya

Ya Allah,
Teguhkan aku pada agamaMu selama Kau hidupkan aku
Janganlah gelincirkan hatiku setelah Engkau tunjuki aku
Karuniakan padaku rakhmat dari sisiMu
Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi

Shalawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad
Jadikanlah aku dari pengikut dan golongannya
Kumpulkan aku pada kelompoknya

Bimbinglah aku untuk melaksanakan kewajiban Jum’at, yang Kau wajibkan atasku untuk aku taati dan Kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya

Sungguh, Engkau lah Maha Gagah dan Maha Bijaksana

Dikutip dari: Doa Wirid Harian. Lihat juga dalam Shahifah Sajjadiyah
http://ratnajanuarita.multiply.com/journal/item/79

Siti Nurhaliza - Jelmakanlah Ayumu [Lentera Timur]
....... Lagu n Lirik nya Sangat indah............
Dengan irama tradisonal yang sangat enak di dengar....
I Love It.....

The Most Beautiful Asmaul Husna (Siti Nurhaliza)


Allah s.w.t. telah berfirman:
"ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna (nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu." (Surah Al-A'raf:180)

"Katakanlah: "Serulah ALLAH atau serulah AR-RAHMAN. Dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al asmaul husna (nama-nama yang terbaik)

"Dialah ALLAH, tiada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai al-asmaul-husna (nama-nama yang baik)" (Surah Thaha:8)


Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Ya Allah

Kami berlindung kepada-Mu dan memohon kepada-Mu sesuatu yang kami tidak mengetahui hakikatnya

Ya Allah

Kami telah menganiaya diri kami sendiri
Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami
kami termasuk orang-orang yang merugi

Wahai Allah Yang Maha Agung,

Ampunilah seluruh dosa kami
Tutupi dan hapuskan segala aib dan kesalahan kami
Dan berikan kepada kami kesanggupan untuk mengubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik

Karuniakanlah kepada kami akhlaq yang mulia
Pribadi yang indah dan terpelihara

Ya Allah

Karuniakanlah kepada kami ketenangan hati,
kedamaian hati,
kebeningan dan kebersihan hati,
ketenteraman jiwa
kesegaran berfikir
dan ingatan yang tajam

Usir dan buanglah segala kegelisihan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan kesedihan dalam hati dan jiwa kami.

Jadikan hati kami tenteram, tenang, dan damai dengan mengingat-Mu
Berharap dan bergantung hanya kepada-Mu


Wahai Pemilik dan Penguasa Segala Hati

Karuniakanlah kepada kami hati yang bening dan bersih
Hati yang suci, tulus dan ikhlas

Karuniakanlah kepada kami lisan yang indah dan bermutu,
Lisan yang hanya mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat,

Cegahlah lisan kami dari berkata-kata dusta dan sia-sia,
Cegahlah lisan kami dari kata-kata yang menyakitkan hati hamba-hamba-Mu,

Jadikanlah lisan kami menjadi jalan tersampaikannya kebenaran-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang lain.

Wahai Allah yang Maha Memelihara,

Karuniakanlah kepada kami kesehatan, kenormalan, dan kesegaran jasmani dan rohani
Usir dan buanglah segala macam sakit dan penyakit yang menyerang diri kami
Normalkan segala yang tidak normal dalam diri kami

Wahai Allah Pelindung Yang Maha Kokoh,

Jauhkan dan hindarkan kami dari segala macam sakit dan penyakit,
dari segala mara bahaya, bala bencana, mala petaka dan musibah,

Lindungi kami dari niat buruk dan kejahatan makhluq-makhluq-Mu,
Lindungi kami dari tipu daya, gangguan, dan fitnah kaum kafir dan kaum munafiq,
Lindungi kami dari godaan-godaan dan bisikan-bisikan setan yang terkutuk,

Ya Allah,

Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu bersyukur dan mengingat-Mu,
Jadikan hati kami hati yang tidak pernah lupa kepada-Mu,

hati yang ma’rifat mengenal-Mu,
Hati yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada-Mu,
hati yang meyakini janji dan jaminan-Mu,
hati yang meyakini kokohnya perlindungan-Mu,
hati yang penuh kecintaan kepada-Mu

Jadikan hati ini
hati yang merasakan kesejukan beribadah kepada-Mu
Keindahan memohon dan bertaqarrub kepada-Mu
Ketenangan bergantung dan berharap hanya kepada-Mu

Ya Allah

Limpahkanlah kepada kami karunia dan pertolongan-Mu,
Bimbingan dan petunjuk-Mu,
Kasih sayang dan cinta-Mu,
Ampunan, rahmat, dan ridla-Mu,

Karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada-Mu,
Kecintaan kepada Rasul-Mu,
Kecintaan kepada orang-orang yang mencintai-MU,
Kecintaan kepada Al-Qur’an, firman-Mu,
Kecintaan kepada segala amalan yang dapat mendatangkan cinta-Mu,

Ya Allah,

Karuniakanlah kepada kami pasangan hidup yang shalih/shalihah
yang mencintai-Mu dan Kau-cintai,
yang indah dan suci lahir batinnya,
yang bersih dan bening hatinya,
yang cerdas akal fikirannya,
yang mulia akhlaq dan budi pekertinya,
yang memiliki segala sifat yang baik.

Karuniakanlah kepada kami pernikahan yang barakah,
Keluarga sakinah, mawadah, warahmah
Keturunan yang shalih shalihah

Wahai Allah Yang Maha Kaya,

wahai Pemilik Segala sesuatu,

wahai Penggenggam setiap rezeki,

Karuniakanlah kepada kami rezeki yang barokah dan berlimpah,
Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan barokah untuk kami,
Mudahkan kami menjemput rezeki kami di jalan yang halal dan Kau ridlai,
dan ringankan kami untuk menafkahkan segala yang Kau karuniakan di jalan-Mu dengan ikhlas
dan berilah kami rasa syukur dan ridla terhadap setiap pemberian-Mu

Wahai Allah Pemilik Segala Ilmu,

karuniakanlah kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat,
ilmu yang mencahayai hati dan hidup kami,
ilmu yang membuat hidup kami mudah di dunia ini
dan selamat dunia akhirat
ilmu yang membuat kami semakin ma’rifat mengenal-Mu,
ilmu yang membuat kami semakin takut dan taat kepada-Mu,

Ya Allah

Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami,
Terimalah segala amal kebaikannya
Indahkan sisa umurnya dalam ketaatan kepada-Mu

Ya Allah

Karuniakanlah kepada bangsa ini pemimpin yang shalih
Yang mencintai-Mu dan Kau cintai
Yang jujur, adil, dan amanah
Yang hanya takut kepada-Mu

Ya Allah

Karuniakanlah kepada bangsa ini akhlaq yang mulia

Ya Allah

Persatukan umat Islam di mana pun berada
Persatukan para ulama dan para pemimpin kami…

Ya Allah

Engkaulah Pemilik, Penguasa, dan Penggenggam segala keinginan, harapan, cita-cita, dan doa-doa kami.

Ya Allah

Kabulkan segala keinginan, harapan, cita-cita, dan do’a-do’a kami yang baik
Yang terucap maupun yang hanya terlintas di hati kecil kami
Dan berikanlah kepada kami jauh lebih baik dan lebih banyak dari semua itu

Hari K A M I S
Hidup ini indah. Kekayaan Tuhan tersedia di mana-mana untuk kita nikmati.

Hidup ini seperti dua sisi mata uang
Adakalanya kita mengalami kemenangan atau kegembiraan,
Adakalanya kita pun pernah mengalami kegagalan atau kepahitan
Namun kita tahu bahwa Tuhan senatiasa memberikan kesempatan baru
Seperti matahari yang tidak selamanya selalu bersinar sepanjang hari,
Terkadang awan mendung pun datang menghalangi sorotan cahaya sang surya
Namun satu hal yang pasti, sinarnya pasti muncul pada hari berikutnya
Adakah yang dapat menahan sinarnya sepanjang waktu ???


K : Kesuksesan menikmati dan menjalani hidup yang penuh makna sesuai dengan tujuan hidup dan mimpi kita adalah hak kita. Siapapun Kita. Tidak peduli berasal dari mana. Agama apa. Dari suku apa. Bagaimana masa kecil kita. Apa pekerjaan kita. Sudah menikah atau masih jomblo. Lelaki, perempuan. Muda atau lanjut usia. Lulusan S3 atau tidak pernah makan sekolahan. dst

A : Apapun jamannya, di manapun Kita hidup, Kita berminat menikmati kehidupan yang menyenangkan di segala aspeknya.

M
: MEMBERI, memberi uang atau sesuatu yang lain, memberi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hadiah, sumbangan, atau memberi apapun lainnya, selama memberikan sesuatu yang positif kepada pihak lain.

I
: Iman ( bentuk pengakuan ) serta rasa syukur kita bahwa segala sesuatu yang kita terima, nikmati dan miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan, tidak lain. Harta kita bukanlah hasil kerja keras kita semata yang bila tanpa ijin Tuhan tidaklah akan menghasilkan.

S : Sukses adalah HAK SEMUA ORANG . Di dunia ini kita bisa sukses dalam hidup kita, dengan cara kita sendiri. Kita bisa menemukan mata air kita sendiri untuk mengobati haus nya kita Yang kita harus lakukan adalah membaca peta, rambu, petunjuk jalan yang ada di sekitar kita akan arah mata air atau sungai kehidupan. Tuhan melengkapi semua manusia dengan "peta kehidupan" agar kita mencapai tingkat kehidupan tertinggi sesuai potensi kita di dunia ini.

IMPIAN PERLU UJIAN (seperti retorikanya Bung Karno)


kala impian membuat kita berbeda
kala cara pikir kita ditertawakan
kala senyuman kita disiniskan
kala warna semangat mulai meluntur
kala impian membuat hati bias
justru teruslah maju dan berpegang
teruslah berpegang pada impian kita
bangunlah keyakinan demi keyakinan
bukankah layang-layang terbang tinggi
karena melawan arah angin
(tarik nafas dalam dan tahan, lalu lanjutkan baca dengan keyakinan)
impian kita hanya perlu diuji
diuji untuk membangun keyakinan
(baca berikut ini sambil hembuskan nafas panjang)
keyakinan untuk mencapainya

Dan sungguh jika kamu tanyakan ... " Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? " ... Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan DIA membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. (Qur'an: Az-zukhruf: 9 – 10)

Dengan asma Allah
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Puji bagi Allah,
Yang Mengusir Malam yang gelap dengan kodratNya
Yang Menghadirkan Siang yang terang dengan rakhmatNya
Menutupku dengan cahayaNya
Membawa padaku nikmatNya

Ya Allah,
sebagaimana telah Kau lestarikan aku di saat ini, lestarikan aku pada saat lain seperti ini
Shalawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarganya
Jangan Kau celakakan aku hari ini dan hari yang lain malam atau siang
dengan perbuatan yang terlarang dan kelakuan yang tercela
Berikanlah padaku kebaikannya, dan kebaikan apa pun di dalamnya
Palingkan dariku kejelekannya dan kejelekan apa pun di dalamnya dan kejelekan apapun sesudahnya

Ya Allah,
aku bertawasul padaMu
aku bersandar padaMu
aku bermohon pertolonganMu
berikan perlindungan yang kuharapkan untuk mencapai hajatku
Wahai Yang Terkasih dari segala yang mengasihi

Ya Allah, tetapkan bagiku pada hari Kamis,
lima hal yang takkan tercapai kecuali dengan kemurahanMu,
yang takkan tergapai kecuali dengan kenikmatanMu:

Keselamatan yang memperkuat ketaatan padaMu;
Ibadah yang memastikan kelimpahan pahalaMu;
Keleluasaan lantaran rezeki yang halal;
Kau tenteramkan aku di tempat ketakutan dengan perlindunganMu;
Kau lindungi aku dari gundah-gulana dengan bentengMu.

Shalawat sejahtera buat Muhammad dan keluarganya
Jadikanlah tawasulku dengannya syafaat yang berguna di hari kiamah
Sungguh, Engkaulah Yang Terkasih dari segala yang mengasihi.

Aamiin YRA

Salam,
Hilman Muchsin


http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2010/06/hari-k-m-i-s.html

Selasa, 29 Juni 2010

Hari R A B U

Hari rabu ini terasa indah ………………

Sejenak saya terdiam… membayangkan suatu kemenangan, ingin saya katakan dengan suara yang lantang sampai-sampai tangan, kaki, pikiran, telinga dan tubuh saya dapat merasakanya.

Ahhh…. indahnya mimpi saya ini, jika saya tahu sebetulnya tiada bagian-bagian hari ini yang tiada indah dan membahagiakan walaupun hanya sebesar butir biji sawi.


R : Raihlah mimpi itu dengan kerja keras, kerja pintar, ketekunan, dan bekerja sama dengan team, Insya Allah mimpi itu bisa jadi kenyataan .

A : Awal dari kesukesaannya dimulai dari bermimpi.
Dari mimpi kita berusaha untuk mewujudkannya, hingga kita berhasil mencapai mimpinya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah hingga kita meraihnya…

B : Berpikirlah positif bahwa hari ini bukanlah hari untuk menyerah . Bicara kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan membantu kita untuk menyadari tujuan kita.

U : Usaha yang Anda lakukan adalah usaha halal yang berkah dan memberi kan kebaikan .

Mimpikanlah
hari RABU ini seperti PENSIL

Seorang anak bertanya kepada neneknya yang sedang menulis sebuah surat.

“ Nenek lagi menulis tentang pengalaman kita ya? atau tentang aku? ”

Mendengar pertanyaan si cucu, sang nenek berhenti menulis dan berkata kepada cucunya,

“Sebenarnya nenek sedang menulis tentang kamu, tapi ada yang lebih penting dari isi tulisan ini yaitu pensil yang nenek pakai.”

“Nenek harap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti” ujar si nenek lagi.

Mendengar jawab ini, si cucu kemudian melihat pensilnya dan bertanya kembali kepada si nenek ketika dia melihat tidak ada yang istimewa dari pensil yang nenek pakai.

“Tapi nek sepertinya pensil itu sama saja dengan pensil yang lainnya.” Ujar si cucu.

Si nenek kemudian menjawab, “Itu semua tergantung bagaimana kamu melihat pensil ini.”

“Pensil ini mempunyai 5 kualitas yang bisa membuatmu selalu tenang dalam menjalani hidup, kalau kamu selalu memegang prinsip-prinsip itu di dalam hidup ini.”

Si nenek kemudian menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil.

“Kualitas pertama, pensil mengingatkan kamu kalo kamu bisa berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis, kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkah kamu dalam hidup ini. Kita menyebutnya tangan Tuhan, Dia akan selalu membimbing kita menurut kehendakNya” .

Kualitas kedua, dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil nenek. Rautan ini pasti akan membuat si pensil menderita. Tapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu, dalam hidup ini kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan, karena merekalah yang akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik”.

Kualitas ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Oleh karena itu memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini, bukanlah hal yang jelek. Itu bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar”.

Kualitas keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam sebuah pensil. Oleh sebab itu, selalulah hati-hati dan menyadari hal-hal didalam dirimu”.

Kualitas kelima, adalah sebuah pensil selalu meninggalkan tanda/goresan. Seperti juga kamu, kamu harus sadar kalau apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan. Oleh karena itu selalulah hati-hati dan sadar terhadap semua tindakan”.

Mimpi kita seperti mata kita, mata kita adalah pelita tubuh kita, Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita, tetapi jika mata kita jahat, gelaplah tubuh kita. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada pada kita jangan menjadi gelap. Jika seluruh tubuh kita terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi kita dengan cahayanya.

Salam,
Hilman Muchsin


******************************************

Doa Hari Rabu


Dengan asma Allah
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad

Puji bagi Allah, Yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran

BagiMu pujian, Kau bangkitkan aku dari tidurku,
Kalau Kau kehendaki,
Kau jadikan tidurku tidur abadi, tanpa henti
Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung

Ya Allah, bagiMu pujian
Kau ciptakan, Kau takdirkan, Kau tentukan, Kau matikan, Kau hidupkan, Kau sakitkan, Kau sembuhkan, Kau selamatkan, Kau hancurkan

Di atas singgasanaMu Kau bertahta
Di atas kerajaanMu Kau berkuasa

Kusampaikan padaMu
doa orang yang lemah tenaganya,
yang putus kekuatannya,
yang dekat ajalnya,
yang mendunia hasratnya,
yang berat keperluannya akan rakhmatMu,
yang besar deritaNya karena dosa-dosanya,
yang banyak jatuhnya dan gelincirnya,
yang terpusat padaMu saja taubatnya,

Curahkanlah rakhmat bagi Muhammad penutup para nabi serta ahli baytnya yang bersih dan suci

Curahkanlah padaku syafaat Muhammad SAW
Janganlah Kau jauhkan aku dari persahabatan dengannya

Sungguh, Engkaulah Yang Terkasih dari segala yang mengasihi

Ya Allah, tetapkanlah bagiku empat hal dari segala hari Rabu:

Jadikanlah kekuatanku untuk taat padaMu,
kerajinanku untuk beribadah kepadaMu,
kedambaanku untuk memperoleh ganjaranMu,
dan keenggananku terhadap apa saja yang mengundang kepedihan siksaMu

Sungguh, Engkaulah pemberi karunia kepada orang yang Kau kehendaki


http://hilmanmuchsin.blogspot.com/2010/06/hari-r-b-u.html

Senin, 28 Juni 2010

Ketika Hari SELASA Masih Ada....

Ketika sampai hari selasa kita masih diberikan kesempatan melanjutkan perjalanan hidup ini, maka alangkah indahnya bila kita selalu berusaha menjadi orang baik, baik pada diri sendiri, keluarga dan sesama. Kita selalu menghadirkan kesejukan, kebahagiaan didalam diri sendiri, keluarga dan kepada orang lain, dan selalu bersyukur kepada Tuhan.

Ohhh.... Hari S e l a s a ini merupakan perjalanan hidup yang sangat indah.....

S : Selalu Semangat
E : Etika selalu dijunjung.
L : Loyalitas tetap dipertahankan.
A : Agenda Kegiatan harus dituntaskan.
S : Susunan kegiatan jangan berubah.
A : Amanah harus dijaga

Wahai Pemilik dan Penguasa Segala Hati

Karuniakanlah kepada kami hati yang bening dan bersih
Hati yang suci, tulus dan ikhlas

Karuniakanlah kepada kami lisan yang indah dan bermutu,
Lisan yang hanya mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat,

Cegahlah lisan kami dari berkata-kata dusta dan sia-sia,
Cegahlah lisan kami dari kata-kata yang menyakitkan hati hamba-hamba-Mu,
Jadikanlah lisan kami menjadi jalan tersampaikannya kebenaran-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang lain.

Wahai Allah Pelindung Yang Maha Kokoh,

Jauhkan dan hindarkan kami dari segala macam sakit dan penyakit, dari segala mara bahaya, bala bencana, mala petaka dan musibah,

Lindungi kami dari niat buruk dan kejahatan makhluq-makhluq-Mu,
Lindungi kami dari tipu daya, gangguan, dan fitnah kaum kafir dan kaum munafiq,
Lindungi kami dari godaan-godaan dan bisikan-bisikan setan yang terkutuk,

Ya Allah,

Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu bersyukur dan mengingat-Mu,
Jadikan hati kami hati yang tidak pernah lupa kepada-Mu,
hati yang ma’rifat mengenal-Mu,
hati yang penuh keimanan dan ketaqwaan kepada-Mu,
hati yang meyakini janji dan jaminan-Mu,
hati yang meyakini kokohnya perlindungan-Mu,
hati yang penuh kecintaan kepada-Mu

Jadikan hati ini
hati yang merasakan kesejukan beribadah kepada-Mu
Keindahan memohon dan bertaqarrub kepada-Mu
Ketenangan bergantung dan berharap hanya kepada-Mu

Ya Allah

Limpahkanlah kepada kami karunia dan pertolongan-Mu,
IiBimbingan dan petunjuk-Mu,
Kasih sayang dan cinta-Mu,
Ampunan, rahmat, dan ridla-Mu,

Karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada-Mu,
Kecintaan kepada Rasul-Mu,
Kecintaan kepada orang-orang yang mencintai-MU,
Kecintaan kepada Al-Qur’an, firman-Mu,
Kecintaan kepada segala amalan yang dapat mendatangkan cinta-Mu,

Wahai Allah Yang Maha Kaya,
wahai Pemilik Segala sesuatu,
wahai Penggenggam setiap rezeki,

Karuniakanlah kepada kami rezeki yang barokah dan berlimpah,
Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan barokah untuk kami,
Mudahkan kami menjemput rezeki kami di jalan yang halal dan Kau ridlai,
dan ringankan kami untuk menafkahkan segala yang Kau karuniakan di jalan-Mu dengan ikhlas
dan berilah kami rasa syukur dan ridla terhadap setiap pemberian-Mu

Aamiin YRA

Salam,
Hilman Muchsin

Benarkah ikhlas itu rahasia ?

Benar, ikhlas itu rahasia antara pelakunya dan Allah SWT.

Sulaiman Bin Yasar ra meriwayatkan bahwa sekelompok pemuka penduduk Syam —sekarang bernama Suria— bertanya kepada Abu Hurairah. Mereka berkata, “Wahai tuan guru! Ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang tuan telah dengarkan langsung dari baginda Rasulullah saw.”

Abu Hurairah ra menjawab, “Baiklah, Rasulullah saw pernah bersabda, ’Sesungguhnya manusia yang pertama kali kelak akan diadili —pada pengadilan akhirat nanti— adalah seseorang yang mati dalam peperangan (mati syahid). Dihadapkanlah orang tersebut kepada Allah SWT, diajukanlah amal orang tersebut dan Allah pun Maha Mengetahuinya.
Kemudian, Allah SWT bertanya, ‘Apa saja yang kamu kerjakan ketika di dunia?’ Orang tersebut menjawab, ‘Saya berperang di jalan-Mu ya Allah, sampai-sampai saya mati terbunuh dan mati syahid.’
Allah berfirman, ‘Kamu bohong, yang benar kamu berperang supaya kamu dapat dikatakan sebagai ‘pahlawan’, dan mereka telah menyebutmu demikian.’
Lalu, Allah memerintahkan malaikat untuk menyingkirkan orang tersebut dari hadapan Allah SWT dan melemparnya ke dalam neraka.

Ada juga seseorang yang belajar ilmu pengetahuan dan telah bisa mengajarkan ilmu pengetahuan tersebut kepada orang lain. Ia juga telah bisa membaca Al-Qur`an, lalu dihadapkanlah orang tersebut kepada Allah SWT. Diajukanlah amal orang tersebut kepada-Nya dan Dia-pun Maha Mengetahui.
Kemudian, Allah SWT bertanya, ‘Apa yang kamu kerjakan ketika di dunia?’
Orang itu menjawab, ‘Saya belajar ilmu pengetahuan dan telah pula mengajarkannya kepada orang lain. Saya juga telah membaca Al-Qur`an demi Engkau, wahai Allah.’
Allah berfirman, ‘Kamu bohong, kamu belajar ilmu pengetahuan supaya dikatakan sebagai orang pandai, ahli ilmu, ulama, atau intelektual. Engkau membaca Al-Qur`an supaya dikatakan sebagai orang yang mampu membaca Al-Qur`an dengan baik, dan itu semua sudah dikatakan oleh mereka.’ Lalu, Allah memerintahkan malaikat untuk menyingkirkan orang tersebut dari hadapan Allah serta melemparkannya ke dalam neraka.

Setelah itu, ada seseorang yang diberi keluasan harta oleh Allah SWT, lalu dihadapkanlah orang tersebut kepada Allah. Diajukanlah amal orang tersebut kepada-Nya dan Allah pun Maha Mengetahui.
Allah SWT bertanya, ‘Apa yang kamu kerjakan ketika di dunia?”
Orang tersebut menjawab, “Saya tidak pernah meninggalkan suatu jalan yang Engkau cintai untuk menginfakkan harta pada jalan tersebut, kecuali telah saya infakkan harta yang saya miliki demi Engkau, ya Allah.’
Allah berfirman, ‘Kamu bohong, kamu lakukan semua itu supaya kamu dikatakan orang yang dermawan, dan itu sudah dikatakan oleh mereka.’ Lalu, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyingkirkan orang tersebut dari hadapan Allah SWT serta melemparkannya ke dalam neraka.” (HR Muslim)

Kini, kerahasiaan ikhlas itu benar-benar tak seorang pun yang tahu. Keikhlasan tidak akan pernah menjadi rahasia umum, menjadi bukan rahasia lagi, karena suatu rahasia manakala dibeberkan secara gamblang, tentu tidak lagi menjadi rahasia. Keikhlasan yang diungkapkan melalui kata-kata tentu tidak bisa diungkap 100%, karena kata tidak bertulang. Kata sangat terbatas untuk mengungkapkannya. Jadi, kata bisa berbeda dengan yang ada di balik hati yang paling dalam tersebut, baik lebih dari yang sebenarnya atau mungkin juga kurang dari yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam hadits di atas.

* Artikel ini dikutip dari buku “Meraih Dahsyatnya Ikhlas” karya Ahmad Hadi Yasin (QultumMedia. 2010)

Dato' Siti Nurhaliza Cinta Ini MVSiti Nurhaliza is the best one singer
i like herself because s o humble and friendly
i hope s Siti Nurhaliza still be best singer

Siti Nurhaliza - Ya RasullulahSubhanaallah !!!
ciptaan Allah...sebaik baik kejadian untuk umatnya...
Siti Nurhaliza, Indah sekali suara kamu....

**********************************

Allah berfirman :
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. 33:56)


Ketika nabi muhammad saww pergi ke langit, Nabi saw melihat satu malaikat yang memiliki seribu sayap dan setiap sayap terdiri dari seribu tangan dan setiap tangan memiliki seribu jari, Nabi saw ketika melihat hal ini Nabi saww bertanya kepada Jibril as tentang apa tugas malaikat itu?

Jibril menjawab bahwa malaikat itu bertugas menghitung setiap tetes air yang turun dari langit dari zaman nabi adam as sampai hari kiamat.

Kemudian Nabi saw menemui malaikat tersebut dan memujinya karena sangat tepat menghitung tetesan air hujan dan sangat teliti dalam menghitungnya..

Kemudian malaikat itu berkata kepada Nabi saw
bahwa memang tugasnya menghitung tetesan air hujan tapi masih ada yang tidak bisa dia hitung.

Nabi sawberatanya kepada malaikat tersebut tentang apa yang tidak bisa dihitungnya.
Malaikat menjawab: Aku tidak bisa menghitung pahala orang yang bersholawat kepada mu dan keluargamu…….

Siti Nurhaliza - Ya Rasullulah

Siti Nurhaliza - Asma Ul HusnaDan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma”ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran:104)

Siti Nurhaliza, cantik nian dan indah sekali suara kamu
InsyaAllah, Siti selalu dalam bimbingan Allah SWT, amin YRA

Salam,
Hilman tea

Di keheningan Malam

Kulangkahkan kaki menuju baitMu
Tempat dimana Engkau bersemayam dalam kekudusan
Tempat dimana Engkau bertahta dengan Mulia
Tempat dimana aku ingin tumpahkan rasa,,,,

Gelap menyelimuti jiwaku,,,,.
Dan kesedihan ingin merenggut nyawaku,,,
Kutundukkan wajahku, dan pejamkan mata
Kusebut namaMu dan kuucap galauku

Ya,,,,Engkau yang kusebut kekasih jiwaku,,,
Engkau yang lebih mengerti aku,,,,,,
Melebihi diriku sendiri,,,,
Kini aku sujud di altarMu,,,,

Aku sujud hanya karena rinduku
Rindu ingin tumpahkan sesak didadaku
Karena hanya Engkau yang mengerti rasaku

Ya Rabbi,,,,
Engkaulah tangan lembut yang setia menepuk pundakku
Dan tangan yang menopangku hingga aku tegar dalam hari-hariku
Ilahi Rabbi,,,
Engkaulah tatapan teduh seorang ibu,,,,
Seorang ibu yang setia mendengar jerit tangisku,,,
Rabb ku,,, didalam gelam malam ini,,,,,
Disaat baitmu sepi tanpa pemuja-pemujaMu
Aku datang dalam sunyi, aku datang karena letih
Letih yang tiada tertahan di jiwaku,,

Aku datang karena aku tak ingin semua membaca pedih dari sudut mataku
Atau mendengarnya dari desah nafas yang tertahan,,,
Atau menyentuhnya dalam gelisahku,,,
Aku tak ingin semua orang tau gemuruh di jiwaku

Kutinggalkan semuanya berselimutkan Tanya,,,
Dan aku datang padaMu ingin tumpahkan semua rasa,,,
Meski tak terasa derai air mata telah basahi altarMu,,,
Di iringin lilin yang hendak padam karena tak kuasa menatapku menahan duka

Di sepi malam ini hanya ada Aku dan Dikau Ya Rabb,,,
Hanya kita, diterangi lilin yang redup menahan pedih,,,
Aku tumpahkan semua dalam jerit tangis, dan nafas yang tersengal
Kuucap semua, meski aku tahu, Engkau sudah lebih tahu

Tak peduli pada sang waktu…
Aku tetap terpaku,,
Merintih kepadaMu,,,

Kubiarkan tetes air mataku,,
Seolah dia ingin bersihkan semua debu,,,
Debu dalam kalbu yang beku,,,

Sejenak semilir angin membelai wajahku,,,
Kubiarkan mata terpejam menikmati sentuhanMu
Kuhirup nafas dalam-dalam seakan ingin Engaku masukiku
Hingga Engkau mengusir galauku,,,

Diiringi derai air mata,,,
Aku meyerah pasrah,,, Pasrah dan kini tanpa kata,,,
Hanya sunyi yang teduhkan jiwa,,,
Karena aku percaya,,,Engkau disana,,,
Biarkan BahuMu tempatku bersandar…
Seraya Membelaiku bagaikan Bunda yang tak inginku berduka.
Kubiarkan waktu berlalu,,,bersama derail airmata,,
Air mata yang bisa melegahkan kegalauanku,,,


Tetap update tulisan dari Miea Sumiyanti di manapun dengan http://m.cybermq.com dari browser ponsel anda!
http://alh.cybermq.com/post/detail/55/di-keheningan-malam

Bersujud di Keheningan Malam , Jalan Menumbuhkan Gairah Qiyamul Lail

Kerjakan dengan Ikhlas karena Allah SWT.

Ikhlas kepada Allah SWT merupakan inti dari ketaatan dan pendekatan kepadaNya, kunci diterimanya kesalehan, dan sebab untuk mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari-Nya.


"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus"
(Qs Al Bayyinah ayat 5)

Diriwayatkan Abu Hurairah ra., bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda:
"Barangsiapa mempelajari ilmu (yang seharusnya) untuk mendapatkan ridha dari Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka ia tidak akan mencium aroma surga kelak pada hari Kiamat." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, al-Albani menilainya sahih dalam kitab Shahih al-Jami' nomor 2159)

Orang-orang saleh terdahulu memberikan nasihat, agar suatu ketaatan itu ikhlas hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, tidak untuk riya' (pamer), atau untuk didengar oleh orang lain. Diantara ketaatan itu adalah Qiyamul Lail, menghidupkan malam dengan aneka peribadatan.

Salah satu faktor pendorong meningkatkan gairah mengerjakan Qiyamul Lail dan bermunajat kepada Nya adalah dengan menumbuhkan perasaan di dalam hati dan pikiran bahwa Allah menyeru dan memanggil untuk berdiri (qiyam) dan bermunajat di kegelapan malam.

"Hai orang yang berselimut (Muhammad). Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya). (Yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (Qs. Al-Muzammil ayat 1-4)

Sa'd bin Hisyam bin Amir pernah berkata kepada Aisyah ra.:

"Beritahu aku tentang ibadah malam Rasulullah saw."

Aisyah menjawab: "Apakah engkau belum membaca surat 'Hai orang yang berselimut....(surat Muzammil di atas) ?"

Aku berkata:"Sudah."

Aisyah berkata: "Allah Azza wa Jalla telah memfardhukan (mewajibkan) Qiyamul Lail dengan pembukaan surat ini. Nabi saw. mengerjakannya selama satu tahun. Allah menahan penutup surat ini selama dua belas bulan berada di langit sampai akhirnya Allah menurunkan keringanan pada akhir surat ini, kemudian Qiyamul Lail menjadi sunnat, yang sebelumnya difardhukan." (Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya)

"Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji"

(Qs. al Isra' ayat 79)

Berkaitan dengan ayat tersebut Sayyid Qutb mengatakan: ayat "mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji", seseorang mendapatkan tempat yang terpuji tersebut disebabkan karena ia mengerjakan shalat, mebaca Al Qur'an, dan tahajjud, juga karena hubungan yang terus menerus dengan Allah. Ini adalah media yang membawa seseorang mendapatkan tempat terpuji. Rasulullah saw. telah diperintahkan untuk mengerjakan shalat tahajjud dan membaca Al Quran agar beliau mendapatkan tempat yang terpuji, padahal beliau adalah orang yang sudah terpilih. Oleh karena itu, betapa hal ini lebih diperlukan bagi orang lain yang ingin mendapatkan tempat yang terpuji tersebut. Inilah jalan dan bekal perjalanan bagi orang yang ingin mendapatkan tempat terpuji. (Sayyid Qutb, Fi Dzilal Al Qur'an, VI:168)

Rasulullah saw. Menyeru Anda untuk Mengerjakan Qiyamul Lail

Diriwayatkan dari Bilal ra., bahwasanya Nabi saw. bersabda:
"Hendaknya kalian mengerjakan Qiyamul Lail, sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu, pendekatan kepada Allah Ta'ala, dapat mencedgah dari berbuat dosa, menghapus kejahatan dan menjauhkan penyakit dari badan."
(Diriwayatkan oleh at-Turmudzi, al-Baihaqi, dan al Hakim. Al-Hakim mensahihkan hadits ini sesuai dengan kriteria al-Bukhari. Adz-Dzahabi juga menetapkan demikian).

Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, ia mengatakan:
"Aku bertanya kepada Rasulullah saw:
"Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka!"


Nabi menjawab: "Engkau telah menanyakan suatu yang agung, sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Yaitu engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu, mendirikan shalat yang diwajibkan, membayar zakat diberikan kepada orang yang ditentukan, puasa di bulan Ramadhan, berhaji ke Baitullah." Bukankah telah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan?
Puasa adalah perisai (dari api neraka), sedekah dapat memadamkan kesalahan seperti api dapat memadamkan api, dan shalatnya seseorang di tengah malam."
Kemudian Nabi membaca ayat : "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya." [as-Sajdah ayat 16])
(Diriwayatkan oleh at-Turmudzi, ia katakan hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, ia katakan, hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Adz-Dzahabi sependapat dengannya).

Puncak Kesenangan Generasi Terdahulu dalam Mengerjakan Qiyamul Lail Seseorang tidak dapat merasakan manisnya shalat, lezatnya bermunajat, dan nikmatnya berkhalwat dengan Allah serta selalu ingin melakukannya sebelum shalat tersebut diposisikan sebagai obat dalam hatinya. Tahap selanjutnya shalat menjadi penyejuk bagi penglihatannya, penyenang bagi ruhaninya, pembuka hatinya, penangkal segala penyakit, penghilang keragu-raguan, penyingkap kesedihan hati, dan membuat senang pada jiwanya. Siapa saja yang bisa merasakan semua itu ia akan mengetahui manisnya shalat. Orang-orang saleh jaman dahulu juga merasakan hal-hal demikian dalam shalatnya.

Abdullah bin Wahab rahimahullah mengatakan :
"Setiap kelezatan dunia itu hanya memiliki satu kelezatan, berbeda dengan ibadah. Sesungguhnya ibadah itu memiliki tiga kelezatan Yaitu
ketika aku melaksanakannya,
ketika aku mengingat-ingatnya,
dan ketika aku mendapatkan pahalanya
(Ibnu al-Kharrath, ash-Shalat wa at-Tahajjud).

Tsabit al-Banani rahimahullah berkata:
"Aku tidak dapat menemukan sesuatu yang paling lezat dalam hatiku selain Qiyamul Lail." (Asy-Sya'rani, Tanbih al-Mughtarin).

Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah berkata:
"Sungguh waktu malamnya orang yang ahli taat itu lebih nikmat daripada main-mainnya orang yang suka bermain-main (Abu Nu'aim, Hilyah al-Auliya', X:15).

Tidur Miring ke Kanan


Tidur miring ke kanan juga dapat membantu dalam meningkatkan gairah Qiyamul Lail. Hal ini mengikuti tindakan Rasulullah saw. Dengan tidur miring ke kanan kita akan lebih cepat bangun dan tidak akan terlelap dalam tidur.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa beliau telah bersabda :
"Jika diantara kalian beranjak ke tempat tidur hendaklah meneliti selimutnya, karena ia tidak tahu apa yang akan menimpanya nanti (mungkin ada hewan melata atau lainnya yang ada di dalamnya). Kemudian berbaringlah miring ke arah kanan, lalu membaca: 'Dengan
menyebut nama-Mu Tuhan, aku meletakkan lambungku, dan dengan (menyebut nama)-Mu aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan jiwaku maka kasihanilah dia dan jika Engkau membebaskannya maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga jiwa hamba-hamba Mu yang saleh." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Dengarkan juga pada penjelasan al-Allamah Ibn al-Qayyim : Ia mengatakan, tidurnya Nabi saw. dengan berbaring ke arah kanan mengandung suatu rahasia, yaitu, bahwa hati itu bergantung di sisi kiri. Jika seseorang tidur ke sisi kiri maka tidurnya akan lelap, karena hatinya dalam keadaan istirahat sehingga tidurnya menjadi kuat. Jika seseorang tidur ke arah kanan maka pikirannya masih aktif sehingga ia tidak bisa tidur lelap dan akan berusaha untuk miring ke arah kiri. Karena alasan inilah para dokter menyarankan untuk tidur miring ke arah kiri agar istirahatnya sempurna dan dapat tidur dengan baik. Syar'i menganjurkan tidur miring ke arah kanan agar tidurnya tidak terlelap, sehingga ia tidak melupakan shalat malam. Tidur miring ke arah kanan lebih bermanfaat bagi hati, sedang tidur miring ke arah kiri lebih bermanfaat bagi tubuh (Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad,I:32)

Qiyamul Lail dapat Menjauhkan Diri dari Kelalaian Hati


Kelalaian merupakan penyakit yang berbahaya. Hati seseorang dapat terjerumus ke dalamnya bila ia terlalu sering melakukan hal-hal yang mubah sehingga malas melakukan ketaatan, tenggelam dalam kenikmatan dan jarang sekali bermunajat kepada Tuhan Yang Menguasai langit dan bumi ini. Obat yang paling manjur untuk mengobati penyakit tersebut adalah mengerjakan Qiyamul Lail, dengan memohon izin kepada Allah.

Diriwayatkan dari Abudullah bin Amr bin al-Ash ra., bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: "Barangsiapa yang ber-qiyam dengan membaca sepuluh ayat, ia tidak akan dicatat sebagai orang lalai. Barangsiapa yang ber-qiyam dengan membaca seratus ayat ia dicatat sebagai orang yang selalu taat. Barangsiapa yang ber-qiyam dengan membaca seribu ayat ia dicatat sebagai orang yang memiliki harta banyak."
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya. Al-Albani menganggap hadis ini hasan dalam kitabnya Shahih at-Targhib wa at-Tarhib nomor
635).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda :
“Barangsiapa yang mengerjakan shalat pada malam hari dengan membaca seratus ayat maka ia tidak akan dicatat sebagai orang lalai, dan barangsiapa yang mengerjakan shalat pada malam hari dengan membaca dua ratus ayat maka sungguh ia akan dicatat sebagai orang yang selalu taat dan ikhlas."
(Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, ia katakan hadis ini sahih menurut kriteria Muslim. Adz-Dzahabi juga menetapkan demikian).

Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah mengatakan:Obat hati ada lima macam, yaitu membaca Al-Qur'an dengan merenungkan isinya, mengosongkan perut atau tidak memperbanyak makan, Qiyamul Lail, memohon dan merendahkan diri ketika waktu menjelang subuh, dan berkumpul dengan orang saleh. (Ibn al-Jauzi, Shifah ash-Shafwah, IV:92).

Tumbuhkan Perasaan bahwa Allah SWT. Melihat dan Mendengar Shalat Anda di Malam Hari

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu." (Qs. Al-Muzammil ayat 20).

Ustadz Sayyid Qutb rahimahullah memberikan penjelasan tentang ayat tersebut:
"..maksudnya adalah bahwa Dia melihat Anda, melihat berdiri anda, dan shalat anda. Anda dan golongan orang-orang yang bersama anda menuju ke timbangan Allah. Tuhan anda mengetahui bahwa lambung anda jauh dari tempat tidur, Dia mengetahui anda meninggalkan hangatnya tempat tidur pada malam hari yang dingin, anda tidak mendengarkan panggilan tempat tidur anda yang indah, dan anda mendengarkan panggilan Allah. (Sayid Qutb, Fi Dzilal Al-Qur'an, VI:177).

Bersujud di Keheningan Malam, Jalan Menumbuhkan Gairah Qiyamul Lail
Penerbit : Mitra Pustaka
Pengarang : Muhammad Shalih Ali Abdillah Ishaq

http://shaphira.multiply.com/reviews/item/10

Jujur Saja, Tahukah Anda Mengapa Langit Berwarna Biru ?


Mengapa langit berwarna biru? Pertanyaan itu mungkin merupakan yang paling sering terlontar dari mulut anak-anak. Seringkali dijawab seadanya oleh orangtua, misalnya "memang sudah tercipta seperti itu".

Tapi, pernahkah Anda tergelitik mencari jawaban yang sebenarnya? Benarkah sejak dulu langit di bumi sudah berwarna biru?

Jawabannya mungkin tak sesederhana anggapan Anda. Menurut sebuah studi terbaru, hal tersebut berkaitan dengan batu, fosfor, ganggang purbakala.

Sekitar dua juta tahun pertama sejak bumi tercipta, langit kemungkinan berwarna oranye. Meskipun tak ada yang tahu dengan pasti. Namun, berdasarkan komposisi kimiawi pada masa itu, kemungkinan besar komponen utama dari atmosfir adalah methane (CH4), yang tampak ganjil menyelimuti bumi.

Saat ini, komponen atmosfir sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Sinar matahari menciptakan berbagai warna pelangi, kemudian menyebar melalui molekul udara. Warna biru merupakan warna terbanyak yang terpantul, sehingga mata manusia kemudian melihat warna biru langit yang indah.

Namun, bagaimana perubahannya dari oranye ke warna biru? Sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, muncul kemampuan baru dari makhluk organik untuk berfotosintesa yaitu kemampuan untuk mengubah sinar matahari, karbondioksida (CO2) dan air menjadi gula.

Kemudian, kelengkapan kemampuan evolusioner itu dimiliki oleh ganggang purba sehingga menjadi sumber makanan yang awet, kemudian tersebar ke lautan seluruh dunia. Hanya satu masalahnya, ganggang membutuhkan lebih banyak gula untuk menyeimbangkan makanannya, mereka butuh nutrisi seperti fosfor.

Dominic Papineau dari Carnegie Institution for Science meyakini, ganggang memperolehnya dari luapan erosi yang sangat besar sekitar 2,5-2 miliar tahun yang lalu, periode ketika atmosfir bumi pertama kali memperoleh suntikan oksigen dalam jumlah besar.

Dari sudut pandang Papineau, terjadinya suntikan oksigen yang sangat besar atau Great Oxidation Event itu terjadi beriringan dengan peningkatan perpecahan benua serta menyebarnya endapatn es. Jadi kemungkinan terjadinya aktivitas teknonik dan perubahan iklim menyebabkan bebatuan kaya kandungan fosfor longsor sehingga masuk ke dalam lautan selama beberapa ratus juta tahun.

Dengan banyaknya asupan fosfor, ganggang kemudian memulai fungsinya, mengeluarkan oksigen untuk memenuhi atmosfir, demikian diungkap Papineu dalam rilisnya. Tak seperti penggunaan pupuk seperti zaman sekarang, yang dapat memicu berbagai ganggang di sungai dan danau.

"Saat ini semua berlangsung sangat cepat dan dilakukan oleh manusia. Kondisi dari makhluk organik benar-benar hanya mengonsumsi okigen. Namun, pada masa Proterozoikum yang terjadi pada skala ratusan juta tahun yang lalu dan secara progresif mengantarkan bumi pada atmosfir yang dipenuhi oksigen," terangnya.

Jadi, menjelaskan mengapa langit berwarna biru tak sulit lagi bukan?

http://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains/10/05/14/115616-jujur-saja-tahukah-anda-mengapa-langit-berwarna-biru

Pesona Masjid Biru di Antara Gereja St Petersburg


Kubah Mesjid Biru 'The Blue Mosque' tampak menonjol di antara gereja-gereja di kota St Petersburg. St Petersburg merupakan salah satu kota budaya dan bersejarah di Rusia, yang berhias bangunan indah seperti St Isaac's Cathedral dan Kazan Cathedral dan tentu saja Masjid Kubah Biru.


Masjid Kubah Biru St Petersburg berseberangan dengan Benteng Petrus dan Paulus di pusat kota St Petersburg, kota yang dibangun Peter The Great. Kubah berwarna biru langit terlihat sangat jelas dari Jembatan Trinitas di Neva yang membelah kota itu. Pada petang hari di mana matahari masih menerangi bumi menjelang musim panas, penulis menyempatkan diri berkunjung ke Mesjid Biru. ''Kalau mau sholat Magrib nanti jam 11,'' ujar lelaki yang berada di luar pintu gerbang Mesjid Biru St Peterburg, sambil mengeluarkan handphone yang bertuliskan angka 11. Padahal penulis datang sekitar pukul 9 malam.

Masjid yang sudah berusia 100 tahun ini mampu menampung lima ribu jamaah. Di tengah ruangan masjid, yang pada era Uni Soviet (1940-1956) pernah digunakan sebagai gudang saat Perang Dunia II, terdapat lampu bulat bertatahkan kaligrafi buatan Rusia yang diperkirakan beratnya mencapai dua ton. Sementara, interior masjid berornamen bunga-bunga khas Rusia yang menutupi setengah dinding mesjid.

Saat Perang Dunia II, Masjid Biru memang ditutup dan digunakan sebagai medical warehouse. Tetapi atas permintaan Presiden Indonesia Soekarno yang mengunjungi masjid ini pada tahun 1956, masjid ini dibuka kembali dan dikelola oleh Komunitas Muslim di St Petersburg. Masjid kembali dibuka hanya 10 hari setelah kunjungan Soekarno di St Petersburg.

Mesjid St Petersburg disebutkan sebagai '25 Simply Amazing in The World' atau 25 mesjid yang terindah di dunia, karena bangunan dan ornamen biru yang menghiasi mesjid. Jasa Presiden Soekarno selalu disebut-sebut oleh umat Islam di St Petersburg yang merasa bersyukur memiliki tempat ibadah yang indah dan menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh umat Islam.

Mesjid St Peterburg yang dibangun untuk memperingati 25 tahun masa pemerintahan Abdul Ahat Khan, Emir Bukhara dari Turkistan merupakan karya dua arsitek Nasrani bernama Nikolay Vasiliev dengan insinyur sipil Stepan Krichinskiy dan pengawas pembangunan Alexander Von Gogen. Berkat kebaikan Kaisar Tsar Nicholas II yang memerintahkan penjualan tanah bagi penduduk Muslim di St Petersburg pada 1907, akhirnya mesjid St Peterburg dibuka pada 1913 dan menjadi masjid terbesar di Eropa.

Masjid ini memiliki dua menara yang menjulang setinggi 48 meter, sedangkan kubahnya dibalut keramik warna biru yang gagah dengan ketinggian 39 meter seperti kuba gereja yang banyak bertebaran di Rusia. Masjid St Petersburg ini dibangun dari sumbangan banyak pihak dan tercatat sebagai donatur terbesar adalah Said Abdul Sahad, Emir Bukhara.

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/10/06/28/121999-pesona-masjid-biru-di-antara-gereja-st-petersburg

Minggu, 27 Juni 2010

England, Gw sakit perut tau !..

Sakit perut gw, ketika lihat England ‘ga berkutik ama Jerman.

iya,.... gw tau kalo England itu ‘ga sempurna., tapi amit-amit deh


gw tau banget, kalo England itu ‘ga sempurna (apalagi Rooney...Memble). , tapi ya... jangan ko 4 – 1 gitu loh, .......

tadinya gw masih berharap kalo akan seri 2 – 2...ehh ternyata England guoblok banget yak..

Itu yang menyebabkan orang selalu bilang, kalo Hitler itu hebat, ... kalo yang ini sih ‘ga berlebihan lho (mulai ngawur yak...hehehe)

Pan dah gw bilang Bravo PERSIB alias Persatuan Sepakbola Ibukota Brazil

Hehehehe.. ma’ap buat yang baca, kalau elo bingung.. gapapa, gw cuma pengen Curhat ... Ada kalanya kalo England ‘ga bisa menyenangkan semua penonton dan pecandu sepak bola, tapi ya...jangan kebangetan gitu loh. Ada yang menjadi senang.. ada pula yang meradang.. Karena memang gw manusia biasa.. dan manusia itu ternyata ‘ga sempurna.

Bravo P E R S I B

Ya Allah

Kami berlindung kepada-Mu dan memohon kepada-Mu sesuatu yang kami tidak mengetahui hakikatnya
...
Ya Allah

Kami telah menganiaya diri kami sendiri
Dan sekiranya Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami
Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi

Wahai Allah Yang Maha Agung,


Ampunilah seluruh dosa kami
Tutupi dan hapuskan segala aib dan kesalahan kami
Dan berikan kepada kami kesanggupan untuk mengubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik

Karuniakanlah kepada kami akhlaq yang mulia
Pribadi yang indah dan terpelihara

Ya Allah

Karuniakanlah kepada kami ketenangan hati,
kedamaian hati,
kebeningan dan kebersihan hati,
ketenteraman jiwa
kesegaran berfikir
dan ingatan yang tajam
Usir dan buanglah segala kegelisihan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan kesedihan dalam hati dan jiwa kami.

Salam,
Hilman Muchsin

I love you MomIni adalah mengenai Nilai kasih Ibu dari Seorang anak yang mendapatkan ibunya sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur.
Kemudian dia menghulurkan sekeping kertas yang bertulis sesuatu, si ibu segera membersihkan tangan dan lalu menerima kertas yang dihulurkan oleh si anak dan membacanya.

OngKos upah membantu ibu :
1) Membantu Pergi Ke Warung Rp20.000
2) Menjaga adik Rp20.000
3) Membuang sampah Rp5.000
4) Membereskan Tempat Tidur Rp10.000
5) menyiram bunga Rp15.000
6) Menyapu Halaman Rp15.000
Jumlah : Rp85.000

Selesai membaca, si ibu tersenyum memandang si anak yang raut mukanya berbinar-binar.
Si ibu mengambil pena dan menulis sesuatu dibelakang kertas yang sama.

1) OngKos mengandungmu selama 9bulan – GRATIS
2) OngKos berjaga malam karena menjagamu – GRATIS
3) OngKos air mata yang menetes karenamu – GRATIS
4) OngKos Khawatir kerana selalu memikirkan keadaanmu – GRATIS
5) OngKos menyediakan makan minum, pakaian dan keperluanmu – GRATIS
6) OngKos mencuci pakaian, gelas, piring dan keperluanmu – GRATIS
Jumlah Keseluruhan Nilai Kasihku – GRATIS

Air mata si anak berlinang setelah membaca. Si anak menatap wajah ibu, memeluknya dan berkata, “Saya Sayang Ibu”. Kemudian si anak mengambil pena dan menulis sesuatu didepan surat yang ditulisnya : “Telah Dibayar” ….

oleh Lukman Hakim Al Rosyid
http://kamisangatbersukur.wordpress.com/2009/02/07/i-love-you-mother/

Penyakit Ditinjau dari Kondisi Asam-Basa Darah


Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan rasa pahit, getir, asam, asin dan manis pada makanan atau minuman yang kita cicipi.

Pada dasarnya rasa makanan, minuman atau zat tertentu yang terasa asam, pahit, getir, asin dan manis disebabkan karena sifat zat tersebut, yaitu sifat yang berkaitan dengan asam, basa dan garam.
Rasa asam terkait dengan suatu zat yang dalam ilmu kimia digolongkan sebagai asam. Rasa pahit terkait dengan bahan lain yang digolongkan sebagai basa. Namun, tidak semua yang mempunyai rasa pahit merupakan basa.

Basa dapat dikatakan sebagai lawan dari asam. Jika asam dicampur dengan basa, maka kedua zat itu saling menetralkan, sehingga sifat asam dan basa dihilangkan. Hasil reaksi antara asam dengan basa kita sebut garam. Adapun rasa manis terkait dengan kehadiran sifat asam dan basa secara bersama-sama.

Keseimbangan Asam-Basa

Keseimbangan asam-basa tubuh manusia (kecuali lambung) berkisar antara pH 7,35 - 7,45, artinya kondisi tubuh bersifat agak basa atau alkalin. Untuk menjaga kondisi tubuh tersebut, sebaiknya komposisi menu terdiri dari 70% makanan pembentuk basa (alkaline forming food) dan 30% makanan pembentuk asam (acid forming food). Contoh makanan pembentuk basa adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan contoh makanan pembentuk asam adalah nasi dan aneka lauk daging. Keasaman dan kebasaan tubuh terhadap makanan dipengaruhi antara lain oleh kandungan protein dan jenis mineral yang paling dominan pada makanan.

Kemampuan pencernaan manusia terbatas, dan tidak mampu mencerna lebih dari dua jenis zat gizi utama yang kadarnya sama-sama dominan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebabkan karena setiap makanan mulai dicerna pada tempat yang berbeda, dalam kurun waktu yang berbeda, serta memerlukan jenis enzim pencerna yang berbeda juga yang bekerja dalam derajat keasaman atau pH yang berbeda pula. Zat pati atau hidrat arang kompleks, protein dan lemak adalah unsur gizi yang sangat mempengaruhi proses pencernaan, tidak boleh dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan.

Siklus sistem pencernaan

Secara umum siklus sistem percernaan terbagi dalam tiga bagian aktivitas yang bekerja secara teratur dan sistematis setiap 24 jam sehari. Ketiga bagian aktivitas ini secara simultan terus aktif bekerja, tetapi pada setiap siklus, salah satu bagian aktivitas akan lebih intens bekerja dibandingkan dengan bagian aktivitas yang lainnya. Ketiga bagian aktivitas ini adalah :
• Aktivitas pencernaan, secara intensif bekerja pada jam 12.00 - 20.00
• Aktivitas penyerapan/asimilasi, secara intensif bekerja pada jam 20.00 - 04.00
• Aktivitas pembuangan, secara intensif bekerja pada jam 04.00 - 12.00
Food combining merupakan suatu pola makan yang bersifat alami, sangat peduli lingkungan, dengan mengutamakan makanan segar dan alami seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta makanan organik yang tidak mengandung zat-zat kimia, serta memperhatikan metabolisme tubuh yang seimbang, sehingga sesuai dengan asam-basa tubuh, kemampuan fungsi pencernaan, dan siklus sistem pencernaan. Dengan begitu pencernaan menjadi lancar dan optimal, energi meningkat, dan pembentukan ampas dapat dibatasi. Metabolisme yang seimbang akan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh dan vitalitas atau daya hidup. Vitalitas yang tinggi akan memberikan kemampuan bagi tubuh untuk melakukan penyembuhan, penurunan kelebihan badan, serta peremajaan alami.

Metabolisme tubuh yang tidak seimbang akan menyebabkan :

• Proses penyerapan gizi tidak optimal, sehingga energi yang terbentuk menjadi sedikit,
• Proses pembuangan sisa makanan dan sisa metabolisme lainnya tidak optimal, sehingga memungkinkan menyebabkan resiko toksemia, yaitu keracunan akibat toksin yang berlebihan di dalam tubuh.
• Proses pembelahan sel menjadi lebih cepat dan sering, yang akan menyebabkan berkurangnya kemampuan manusia untuk berumur panjang (degenerasi) dan dapat menambah berat badan.
Berkurangnya energi dan bertambahnya toksin dapat menyebabkan peradangan pada organ-organ vital, alergi yang berkepanjangan, dan kekebalan tubuh yang menurun, sehingga tubuh sangat rentan terhadap gangguan penyakit, kelebihan berat badan, dan penuaan dini.

Ragam makanan

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pola makan food combining adalah sebagai berikut :
• Menu sarapan hanyalah buah, baik dipotong ataupun dijus, dengan takaran yang cukup mengenyangkan, di makan secara perlahan-lahan dan sedikit-sedikit
• Buah tidak dimakan bersamaan atau sesudah makanan sumber protein dan zat pati. Makanlah buah dulu sekitar 10 sampai 30 menit, barulah makan makanan yang lainnya.
• Untuk makan siang dan makan malam, makanlah makanan sumber protein atau zat pati, tapi tidak dimakan secara bersamaan. Misalkan untuk makan siang makan makanan yang didominasi sumber protein, maka malamnya makan makanan yang didominasi oleh sumbet zat pati, sehingga dalam sehari semua zat gizi tercukupi.
• Protein sebaiknya satu macam saja misalkan ikan atau daging saja. Zat pati boleh lebih dari satu macam, seperti nasi dengan perkedel kentang, atau mie goreng dengan jagung.
• Sayuran harus disertakan pada saat makan sumber protein dan zat pati untuk menjaga keseimbangan asam- basa. Porsi sayuran sebaiknya antara dua sampai tiga kali lipat dari porsi sumber protein atau zat pati, dengan memasukkan sayuran mentah, baik itu sebagai lalapan, salad, atau dijus.
• Hindari makanan-makanan yang banyak diolah, seperti makanan siap saji, makanan kalengan, makanan awetan, sebaiknya makan makanan yang masih segar.

Buah-buahan sebagai bagian dari food combining
Sebagai contoh dari menu makan sehari ala food combining dapat dilihat di bawah ini pada Tabel Contoh Satu Menu Makan ala Food Combining.

Tabel Contoh Satu Menu Makan ala Food Combining

Waktu Makan Menu Makanan

Pagi 1 gelas air putih hangat, serta 1 atau 2 gelas jus apel segar (boleh lebih)

Siang 1 porsi nasi + 2 potong perkedel kentang + 1 porsi sayur sop + 1 gelas jus mentimun segar

Sore 1 gelas sedang susu murni atau 1 buah pisang ambon,atau 1 porsi salad buah
Malam 1 butir telur + tahu/tempe dengan dengan 1 gelas jus wortel
Sebelum Tidur 1 cangkir teh atau I gelas air putih hangat
(Daftar Pustaka Artikel Food Combining, Kiat Langsing dan Sehat Tanpa 'Diet', Oleh : Andang W. Gunawan )

Kanker Dalam kondisi darah dengan pH basa lemah, sel kanker tak bisa tumbuh, atau pun berkembang.
Mr. Zhang berkerja di Departemen Penjualan Umum, PT. Taipei Brewery. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatannya di rumah sakit umum dan ditemukan tumor ganas di dalam paru-parunya, sebesar kepalan tangan seorang anak. Dengan demikian, harapan melanjutkan pendidikan di luar negeri pupus.

Dia pun menelpon beberapa kali kepada Mr. Wei, teman sekelasnya, yang bertugas sebagai sekretaris Walikota Daerah Huangsun, Pemerintah Wilayah Taidong. Setelah mendengar berita sedih dari Mr. Zhang, kemudian Mr. Wei pun langsung berangkat ke Taipei pada hari minggu menemuinya. Mr. Zhang, dengan putus harapan dan sangat pesimis, memberitahukan Mr. Wei hal penyakit yang buruk itu dengan panjang lebar, dan meminta temannya membantu mengurus hal-hal pribadinya jika dia meninggal dunia. Mr. Wei lalu teringat teman baiknya, Dr. Lu, yang memimpin Rumah Sakit Maijie pada tahun 1949-55. Beliau adalah seorang peneliti dan spesialis penyakit kanker.
Dia minta Mr. Zhang menjumpai Dr. Lu untuk perobatan dengan segera. Pada awalnya Mr. Zhang tidak mau berkonsultasi dengan dokter lagi karena hasil pemeriksaan baru akan menambah kesengsaraan untuknya. Tetapi kata Mr. Wei sudah buat janji dengan Dr. Lu. Jadi Mr. Zhang pun merasa wajib menemui Dr. Lu didampingi Mr. Wei.

Waktu bertemu, Dr. Lu berkata,”Mr. Wei adalah teman baik saya. Boleh dikatakan perkenalan ini merupakan satu pertemuan yang sangat baik. Saya mau bertanya kenapa penyakit kanker adalah yang mematikan?” Mr. Zhang dan Mr. Wei tidak bisa menjawab.
Dr. Lu menjelaskan, ” Sampai saat ini cumah ada 2 cara digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Yang pertama harus menghilangkan (mematikan) bibit penyakit kanker. Yang kedua meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit kanker. Nah, walaupun Cobalt 60 atau obat-obatan lain digunakan, mengherankan sekali, sebelum sel kanker mati, obat-obatan itu terlebih dahulu mematikan sel yang sehat. Kemudian apapun gizi atau suplemen yang dimakan, sel kanker dengan cepat mengabsorsi gizi atau suplemen tersebut sebelum sel sehat mengabsorsinya. Ini mengakibatkan sel kanker berkembang cepat dalam tubuh. Dengan demikian, boleh dikatakan kedua cara pengobatan ini akan gagal dan menyebabkan kematian.”

Dr. Lu meneruskan,” Manusia adalah makhluk yang paling cerdas dan telah sukses mengantar angkasawan ke bulan. Kenapa tidak ada seorang pun yang bertanya kedua cara pengobatan penyakit kanker tersebut yang gagal dan menyebabkan kematian dan tidak mengusahakan dengan cara pengobatan yang ke 3 ? Waktu saya buat penelitian klinis di Rumah Sakit Majie, ada banyak kesempatan untuk saya berkerja sama dengan kolega yang sering membantu saya. Pendapat saya dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa darah pasien kanker menujukkan 100% pHnya asam.

Ternyata rahib dan nun budda yang tinggal dilingkungan alam dan hanya makan sayur selama hidupnya, darah mereka rata-rata dalam kondisi darah ber pH basa yang rendah dan tidak ada satu pun diantara mereka dideteksi penyakit kanker. Dengan demikian, saya berani berpendapat dalam kondisi darah ber pH basa yang rendah, sel kanker tidak akan tumbuh atau pun berkembang.

Mr. Zhang, saya sarankan bahwa mulai sekarang kamu mengurangi makanan daging dan mengkonsumsi makanan sayur-sayuran. Kamu bisa makan ganggang hijau dan sup kenari. Mengubah kondisi tubuh dan mencoba serius cara hidup didalam lingkungan alam. Jika kamu akan hidup dalam 5 tahun ini, kamu sudah aman. Kamu akan bernasib baik.”
Mr. Zhang mengikuti nasehat Dr. Lu dengan serius untuk merubah kebiasaan pola makan. Setiap hari dia makan ganggang hijau, minum sup kenari dan membuat dia optimis melakukan olahraga yang cukup. Satu tahun kemudian, dia melakukan pemeriksaan kesehatannya di rumah sakit yang sama. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tumor kanker tidak bertambah besar tetapi semakin mengecil.

Ini adalah satu keajaiban untuk staff rumah sakit yang memeriksa dia. Lima tahun kemudian, tumor kanker hampir hilang seluruhnya. Sekarang sudah hampir 40 tahun, kesehatan Mr. Zhang benar-benar sudah normal dan kehidupannya sangat menyenangkan.
Setelah kasus Mr. Zhang, Pak Chen Tianshou, seorang mantan Kapala Admintrasi Umum di Rumah Sakit Provinsi Taidong, juga didiagnosa terkena penyakit kanker paru-paru. Saat diketahui Mr. Wei, dia menceritakan kepada Pak Chen apa yang terjadi kepada Mr. Zhang. Pak Chen pun mengikuti rekomendasi Dr. Lu untuk merubah pola makan sama seperti yang dilakukan oleh Mr. Zhang. Dan akhirnya, Pak Chen pun sembuh dari penyakit kanker.

Sebanyak 85% pasien penyakit kanker, darahnya menunjukkan ber pH asam yang tinggi didalam tubuhnya. Darah orang sehat dinyatakan dangan ber pH basa yang rendah, yiaitu pHnya 7.35 – 7.45. Darah bayi juga begitu, dalam kondisi ber pH basa lemah. Dengan bertambahnya usia, maka darahnya menjadi lebih ber pH asam tinggi secara alami.

Menurut penelitian yang dilakukan terhadap sample darah 600 orang pasien penyakit kanker, sebanyak 85% diantara mereka menunjukkan ber pH asam yang tinggi. Bagaimana menjaga darah yang ber pH basa rendah adalah langkah yang pertama untuk menghindari penyakit kanker.

Kondisi darah ber pH asam mengambarkan hal-hal berikut :
Kulit tidak bersinar.
Penyakit kaki karena kutu air.
Cepat merasa lelah setelah olahraga ringan dan mengantuk setelah naik bis.
Setelah naik turun tangga terengah-engah.
Lamban bergerak dan lesu1. Mengapa kondisi darah dalam tubuh bisa berubah menjadi ber pH asam?
Terlalu banyak meminum susu dan memakan mentega dan keju.
Daging, makanan seperti susu, mentega, keju, telur, daging sapi, daging babi asin, dll adalah makanan yang ber pH asam.

Terlalu banyak makanan ber pH asam akan menyebabkan pH darah asam dan kental, sehingga peredaran darah tidak lancar ke ujung pembuluh darah , mengakibatkan kaki/lutut dingin, bahu berat dan susah tidur.
Untuk orang-orang muda boleh mengkomsumsi daging dengan porsi yang wajar tetapi untuk orang-orang tua, agar mengkomsumsi sayur-sayuran dan ikan dengan porsi kecil.

2. Kehidupan tidak teratur menyebabkan kondisi pisik tubuh dengan darah ber pH Asam.

Kehidupan tidak teratur menyebabkan tekanan terhadap pisik dan mental.
Menurut statistik, orang yang terlambat tidur kemungkinannya mengalami penyakit kanker 5 kali lebih besar dibanding dengan orang yang tidur tepat waktu. Manusia pada dasarnya adalah hidup secara teratur di dunia ini. Tidak boleh mengakumulasi tidur dalam waktu yang lama dan memakan makanan dalam jumlah yang banyak dan tidak mungkin hidup menantang ritme alam.

Organ-organ dalam tubuh manusia dikontrol oleh syaraf autonomi. Pada siang hari adalah aktivitas utama dari syaraf simpatik dan pada waktu malam hanya syaraf para-simpatik yang berfungsi. Jika aturan ini terganggu dan diputarbalikkan, maka akan menghadapi semua jenis penyakit.

3. Tensi naik mengakibatkan emosi
Tekanan sosial. Tekanan mental atau yang berkaitan dengan pekerjaan. Untuk orang yang menderita tekanan mental, kemungkinan bisa mengakibatkan kematian. Ini adalah sindrom fungsi korteks adrenalin tidak sempurna.

4. Tekanan pisik.
Sebelum operasi, perlu memeriksa apakah korteks ginjal berfungsi secara normal. Jika korteks adrenalin bocor atau tekanan yang diakibatkan oleh operasi melebihi kemampuan korteks adrenalin maka akan mengakibatkan kematian atau dampak yang berlawanan.

Jika muka pasien gembung, perlu menanyakan secara rinci kepada pasien riwayat penyakitnya dan status pengobatannya. Untuk pasien yang dalam pengobatan hormon korteks adrenalin, perawatan ekstra perlu diperhatikan ketika menjalani perawatan akupungtur. Menghidari tekanan oleh karena terlalu capek bekerja atau berolahraga, atau pun bermain judi dan menyetir sepanjang malam, dll.
Lampiran: Bahan makanan yang ber pH asam/basa.
Makanan yang ber pH asam tinggi: kuning telur, keju, roti manis, telur ikan, minyak ikan.

Makanan yang ber pH asam sedang: daging (paha) babi yang diasinkan (ham), daging babi yang diasin dan dikukus (bacon), daging ayam, ikan cumi-cumi, daging babi, belut, daging sapi, roti, gandum, mentiga, daging kuda.
Makanan yang ber pH asam rendah: nasi putih, kacang, bir, alkohol, tahu goreng, rumput laut, remis besar (kerang), ikan gurita, ikan janggut (berkumis), dll.
Makanan yang ber pH basa rendah: kacang merah, lobak, apel, sayur kubis atau kol, bawang, tahu, dll.

Makanan yang ber pH basa sedang: lobak kering, kacang kedele, wartel, tomat, pisang, jeruk, labu, buah delima, putih telur, prem kering, jeruk limun,bayam, dll.
Makanan yang ber pH basa tinggi: buah anggur, daun teh, minuman anggur, taoge laut, ganggang laut, dll. Khususnya jenis ganggang hijau mengandung banyak zat hijau daun (chlorophyl) sebagai makanan kesehatan yang sangat baik dan ber pH basa tinggi. Jangan terlalu banyak minum teh tetapi sebaiknya minumlah teh pada pagi hari.

(http://www.healingdaily.com/conditions/saliva-ph-test.htm)

Jenis-jenis Makanan Super Penawar Racun Terbaik :
> 1. Singkong
> 2. Kacang Hijau
> 3. Gandum
> 4. Umbi
> 5. Beras Merah
> 6. Beras Tumbuk Kasar
> 7. Kacang Merah
> 8. Wortel
> 9. Asparagus
> 10. Bawang Bombai
> 11. Akar Teratai
> 12. Lobak Putih
> 13. Daun Singkong
> 14. Daun Wortel
> 15. Yogurt.

Penelitian menunjukkan bahwa tubuh manusia jauh lebih sering mengalami dan berpotensi menderita kelebihan asam (acidosis) dibandingkan kelebihan basa (alkalidosis).

Segenap tubuh dapat bekerja dengan baik yang menandakan tubuh kita sehat jika keasaman darah dan jaringan bersifat netral cenderung basa (pH 7,35 – 7,45). Dalam lingkungan yang bersifat alkali tubuh mampu mendetoksifikasi dan menyingkirkan zat-zat pencemar dengan lebih efesien dibanding lingkungan yang bersifat asam.
Jika darah dan jaringan sel kita terlalu asam menyebabkan tubuh akan menjadi tidak sehat, karena organ dan jaringan tidak dapat bekerja dengan baik.

Apa tanda-tanda tubuh kita sudah terlalu asam (acidosis) ?
- Gampang/sering sakit kepala, pilek, batuk, flu
- Sering sakit lambung, kembung, sembelit
- Kelebihan berat badan
- Jerawatan, kulit kusam, eksim dan penyakit kulit lainnya
- Nafas dan keringat bau kurang sedap
- Sering nyeri otot dan persendian
- Kelelahan kronis
- Keputihan (bagi wanita), dll

Acidosis juga sangat berpotensi menyebabkan penyakit degeneratif, antara lain :
- Berbagai penyakit kanker
- Tekanan darah tinggi, hiperkolesterol, stroke & gangguan jantung
- Asam urat (gout), nyeri sendi (arthritis)
- Kencing manis (diabetes) dan batu ginjal
- Kerapuhan tulang (osteoporosis)
- Penyakit autoimmune
- Pembengkakan prostat
- Gangguan horman dan infertilitas
- Penuaan dini, katarak & praktis semua penyakit karena penuaan.

Menurut Andang Gunawan, ND. Pakar nutrisi dan penulis buku “Food Combining” keseimbangan asam basa hanya dapat dicapai dengan lebih banyak mengkonsumsi makanan pembentuk basa daripada makanan pembentuk asam, dengan porsi 2/3 dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari adalah makanan pembentuk basa.
Apa yang mendominasi konsumsi makanan sehari-hari Anda ?
Fakta menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi sehari-hari mayoritas adalah pembentuk asam, maka tidak mengherankan kalau kita sering mengalami gejala-gejala acidosis atau mungkin mengalami penyakit degeneratif akibat acidosis.
Pendapat Para Ahli

Dr. Don Colbert MD, Penulis “The Seven Pillars of Health” mengatakan, “Saat pasien-pasien kanker datang ke kantor saya untuk memulai perawatan nutrisi, tubuh mereka hampir selalu bersifat asam. Tugas pertama saya adalah mengalkalinasi dengan air alkali. Saya mempunyai banyak pasien osteoarthritis yang telah bebas dari rasa sakit dalam beberapa bulan setelah menyesuaikan pH air seni mereka 7,0 – 7,5 hanya dengan meminum air alkali dan makan makanan alkali dalam jumlah yang cukup, akibatnya banyak yang mampu melepaskan obat-obatan anti peradangan mereka. Saya menggunakan saringan air alkali di rumah dan kantor saya. Menurut pendapat saya, saringan air alkali adalah salah satu jenis saringan air yang terbaik karena tubuh kita tumbuh paling subur dalam lingkungan alkali yang membantu sistem tubuh kita berfungsi pada tingkat optimum.”

Dr. Theodore Baroody, Penulis “Alkalize of Die” mengatakan, “Saya telah memberikan lebih dari 5000 galon air alkali untuk berbagai kondisi kesehatan yang ada. Saya percaya bahwa pemulihan yang disebabkan oleh air alkali membawa keuntungan bagi setiap orang. Tumor, kanker tidak dapat hidup dalam keadaan air alkali. Semua pasien-pasien kanker sebaiknya diberikan air alkali, kita sebaiknya selalu minum air alkali supaya tubuh kita tidak menyediakan lingkungan yang cocok bagi tumor dan kanker untuk hidup.”

Dr. Susan Lark, Dosen & Penulis “Chemistry of Success”, mengatakan “Dengan mengkonsumsi 4 sampai 6 gelas air alkali per hari akan membantu menetralisir kelebihan asam dan membantu memulihkan kembali daya tahan tubuh. Air alkali sangat baik digunakan saat tubuh mengalami kelebihan keasaman tubuh seperti saat demam, flu atau bronkhitis. Seperti vitamin A, C, E dan Beta Carotene, air alkali bertindak sebagai anti oksidan karena mampu mensuplai elektron bebas. Hal ini dapat membantu tubuh mengatasi penyakit jantung, stroke, penurunan kekebalan tubuh dan penyakit lainnya.”


MAKANAN BASA ATASI KANKER PARU


Teman sekelas sekretaris gubernur di Taiwan, Huang Shun Xing juga mengidap kanker paru-paru. Setelah secara serius menuruti nasihat dari pakar terapi kanker Rumah Sakit Matteus Taiwan, yakni Profesor Dokter Lu Ge Ling untuk merubah kebiasaan makannya. Ia mengurangi makanan bersifat asam, berganti dengan makanan yang lebih bersifat basa. Setiap hari ia makan Chlorela, minum sup Ling Jiao, berpikir positif, dan rajin melakukan olahraga teratur.


Kurangi makanan asam, ganti dengan makanan bersifat basa (Alkaline base) :


1. Makanan asam kuat : kuning telur, keju, kue yang dibuat dari gula putih, atau buah kesemek, telur ikan, ikan kayu, dll.

2. Makanan semi asam : ham, bacon, daging ayam, ikan tuna, daging babi, belut, daging sapi, roti, gandum kecil, mentega, daging kuda, dll.

3. Makanan asam lemah : beras, kacang tanah, bir, arak, tahu goreng, rumput laut, kerang batik, gurita, ikan gabus.

4. Makanan basa lemah : Kacang merah, lobak, apel, bawang bombay, tahu,dll.

5. Makanan semi basa : antara lain kismis, kacang
besar, wortel, tomat, pisang, labu, jeruk, strawberry, putih telur, sayur asin.

6. Makanan basa kuat : anggur, daun teh, rumput laut. (Terutama rumput laut jenis Chlorela alami yang mengandung zat hijau daun yang tinggi, adalah makanan kesehatan bersifat basa yang terbaik, teh jangan dikonsumsi berlebihan, sebaiknya diminum pagi hari.)

Sumber :
http://kamisangatbersukur.wordpress.com/2009/02/07/kangker-ditinjau-dari-kondisi-asam-basa-darah/
http://ictjogja.net/kesehatan/D1_2.htm
http://lucky-info.blogspot.com/2009/06/sifat-asam-basa-makanan-kita.html