Senin, 09 Mei 2016

contoh Kata Sambutan Penutupan Sementara Pengajian Menjelang Ramadhan

Bismillaahirrahmaanirrahiim... 

Assalamu'alaikum Wr...Wb..

Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'alaa rasulillah 'amma ba'du.


Yang kami hormati, Guru kita Ibu .....

Yang kami hormati, Ustadzah ......


Yang kami hormati,
Para ibu-ibu yang alhamdulillah telah hadir ditempat yang mulia ini
mudah-mudahan kita semua yang hadir disini selalu dilimpahkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Aamiin...

Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim di masjid An ni’mah dalam rangka mengikuti acara penutupan pengajian sementara

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau serta kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah aamiin...

Sebagai pembukaan acara alangkah baiknya terlebih dahulu marilah bersama-sama kita membaca ummul kitab agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar,  Al fatihah.......
Shodaqallahul'adziim Aamiin Ya Rabbal 'Alaamiin....

Baiklah, para hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat acara langsung saja akan saya tampilkan acara yang pertama yaitu
pembacaan tahlil yang akan di pimpin oleh .........., kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan.....

Demikian tadi tahlil yang telah kita baca bersama semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Aamiin.


Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa sehari2 yang akan di bawakan oleh ................................
kepada........, dipersilahkan untuk maju kedepan....


Meningkat acara selanjutnya yang juga acara terakhir yaitu sambutan sekaligus do'a penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Ibu.................

Akhirnya saya selaku pembawa acara mohon undur diri, apabila ada kesalahan kata-kata yang tidak berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.

Dan marilah acara ini kita tutup dengan mengucapkan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillaahirobbil'alamiin...


Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr...Wb...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar