Rabu, 14 Desember 2016

Hidayah Islam

Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin adalah HIDAYAH Islam dan pembebasan dari kegelapan menuju cahaya.
Hidayah Islam merupakan nikmat yang tidak dapat dibandingkan dengan nikmat apa pun.
Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang Muslim, setelah Islam, ialah nikmat akal dan kesehatan.
Maka, sebagai bentuk syukur kepada Allah ‘azza wa jalla atas nikmat ini ialah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah dan untuk hal-hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Selain itu, juga tidak menggunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah dan untuk hal-hal yang dapat memudaratkan di dunia dan akhirat.

Sabda Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam:
“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian.
Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan ia akan ditanyai tentang kepemimpinannya.
Seorang laki-laki (kepala rumah tangga) adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanyai tentang kepemimpinanya.”
(Hr. Bukhari, no 893 dan Muslim, no: 4724 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma)

Mudah-mudahan Allah memberikan TAUFIK kepada kaum muslimin untuk mengerjakan semua kebaikan, di mana pun mereka berada, baik pemerintah maupun rakyatnya, laki-laki maupun perempuan, yang besar maupun yang kecil. Juga menjaga mereka dari semua bentuk keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Memperkenankan doa.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat, salam, dan berkah kepada Nabi kita Muhammad berserta keluarga dan para sahabatnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar