Jumat, 21 April 2017

Amana Rasul 100 TimesAMANAR-RASUL
(QS Al-Baqarah 2:285-286)
Bismillahirrahmanirrahim

Amanar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal-muminun
Kullun amana billahi wa mala ikatihi wa kutubihi wa rusulih
La nufarriqu bayna ahadin min rusulih
Wa qalu sami'na wa a-ta'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir

La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
Laha ma kasabat wa alayha maktasabat
Rabbana la tu akhidhna in nasina au akhta'na
Rabbana wa la tahmil alayna isran kama
Hamaltahu alalladhina min qablina
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lanabih
Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna
Anta maulana fansurna alal-qaumil-kafirin

Artinya : Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman pada Allah, para malaikat, kitab-kitab-Nya, dan para Rasul-Nya, seraya berkata,” Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang (dengan yang lain) daripada Rasul-Rasul-Nya.”
Dan mereka berkata,”kami dengar dan kami taat. Ampuni kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah kami kembali.” Allah tiada membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan. Baginya (pahala)apa yang dia kerjakan.
(Mereka berdoa) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau bersalah.Wahai Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan pada kami beban berat, sebagaimana Engkau pikulkan pada orang-orang sebelum kami. Jangan Engkau pikulkan kami beban yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, rahmatilah kami, Engkaulah Pelindung kami, maka tolonglah kami dari kaum kafir.”
Aamiin Ya Rabbal 'Alamin........Siapa yang membaca ayat ini akan meraih maqam tinggi dan posisi yang agung. 
Dia akan menerima tingkatan keselamatan dunia dan akhirat. 
Dia akan memasuki lingkaran keamanan dalam Hadirat Ilahi, Maha Kuasa dan Maha Agung.


bagi sesiapa yang membacanya ialah mencukupi kepadanya daripada melakukan ibadah pada malam hari, atau daripada melakukan bacaan Al-Qur’an, ataupun dapat menolak keduanya kejahatan dan bencana syaitan atau manusia dan jin, atau mencukupi untuk menambah kekuatan iqtikadnya, kerana dua ayat itu ada mengandungi makna iman dan amal secara ringkas.

Sabda Rasulullah SAW :
“Barangsiapa membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada malam hari nescaya Allah taala akan menjaganya dari segala gangguan musuh dan syaitan.”

Sabda Rasulullah SAW
“Sesungguhnya Allah taala telah mengakhiri surah Al-Baqarah dengan dua ayat yang mana ianya adalah perbendaharaan Allah di bawah ‘Arasy, maka belajarlah kamu akan ayat itu dan ajarkanlah ia kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu. Maka sesungguhnya ia adalah solat, doa dan Quran.”

Semoga Bermanfaat...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar