Senin, 21 Januari 2013

Tanda-Tanda Orang Yang Takut Kepada AllahAssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh........

Sebagai orang yang beriman kita mesti takut (khauf) terhadap murka dan adzab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan begitu kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang mengundang murka Allah.
Di samping itu kita juga harus (raja') terhadap rahmat dan anugerah kenikmatan Allah, lalu kita berusaha secara optimal untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan keridhaan-Nya .

Sesungguhnya kita tidak dibenarkan takut kepada selain Allah. Semestinya, kita hanya takut kepada-Nya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala (artinya) :
"Maka janganlah kamu takut kepada manusia dan takutlah kepada-Ku." (QS. Al-Maidah : 44)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 175 (artinya) :
"Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman."

Ini berarti takut kepada selain Allah tidaklah bisa dibenarkan.
Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, kita akan memperoleh keberuntungan yang besar, diantara dalilnya adalah firman Allah (artinya) :
“Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang- orang yang mendapat kemenangan.” (QS. An Nuur : 52)


Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita tidak berani melanggar segala ketentuan-Nya. Yang diperintah kita kerjakan dan yang dilarang kita tinggalkan.
Takut kepada Allah akan membuat seseorang memperbanyak amal salehnya selama hidup di dunia ini.

Menurut Imam Al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin : ”Khauf adalah suatu perasaan takut yang mencegah anggota badan dari perbuatan maksiat dan diikat dengan ketaatan”.
Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah beserta seluruh anggota badannya.

Dan Menurut Abu Laits as-Samarqandi, seorang ahli fiqh (fuqaha) dan ahli tafsir (mufasir) yang termasyhur, orang yang benar-benar takut kepada Allah itu kelihatan dalam 7 hal berikut ini, yaitu :

1. Orang yang takut kepada Allah, akan terus berusaha mengosongkan hatinya dari rasa permusuhan, kebohongan, kedengkian, iri hati dan penyakit-penyakit hati lainnya.

2. Orang yang takut kepada Allah, selalu berusaha menahan lidahnya dari berbohong, menggunjing, mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mengucapkan kata-kata yang tidak berguna.
Ia memfungsikan lidahnya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Qu'ran dan berkata yang benar.

3. Orang yang takut kepada Allah, tidak akan memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perutnya. Karena Rasulullah bersabda :
"Apabila sesuap nasi (yang haram) jatuh (masuk) ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi dan di langit melaknatinya selama suapan makanan itu berada di dalam perutnya. Dan kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah neraka Jahannam."

4. Orang yang takut kepada Allah, Tidak akan menggunakan matanya utk melihat hal-hal yg diharamkan. Dia tidak melihat dunia dengan pandangan nafsu duniawi, tetapi ia memandangnya sebagai ibrah, untuk dipetik sebagai pelajaran. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihatnya.

5. Orang yang takut kepada Allah, Tidak menggunakan tangannya untuk menerima dan melakukan yang diharamkan. Tetapi ia gunakan tangannya untuk meraih dan menggapai hal-hal yang mengandung unsur ketaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kaab bin Akhbar meriwayatkan : “Allah menciptakan perkampungan (di akhirat) yg terbuat dari Zabarjat hijau. Dalam perkampunagn itu terdapat seribu rumah, di dalam setiap rumah terdapat seribu kamar, tidak ada yang dapat menempati rumah yg sedemikian indah itu, kecuali orang yang apabila disodorkan atau ditawarkan kepadanya sesuatu yg haram, dia menolak dan meninggalkannya kerana takut kepada Allah."

6. Orang yang takut kepada Allah, tidak akan menggunakan kedua kakinya melangkah berjalan untuk melakukan kemaksiatan. Tetapi kedua kakinya selalu digunakan berjalan untuk ketaatan dan kebaktian kepada Allah demi mencari keridhaan-Nya.
Berjalan untuk melakukan kebaikan, bergaul bersama orang-orang yang alim dan saleh.

7. Orang yang takut kepada Allah, selalu memfokuskan dan mengorientasikan segala aktivitas kesalehan dan ketaatannya untuk mencari keridhaan Allah dan meraih kebahagiaan negeri akhirat.


Barangsiapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah ;
“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir)." (QS. Al-Hijr : 45)

Semoga kita dan anak-anak keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Aamiin.......

Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang Tanda-Tanda Orang Yang Takut Kepada Allah. Terima kasih bagi saudara yang telah menyempatkan hadir dan membaca artikel ini dan mohon ma'af atas kesalahan dan kurang lebihnya. Hadanallah waiyyakum ajma'in, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh........


Tidak ada komentar:

Posting Komentar