Jumat, 02 Januari 2015

Ayat Al kursi - repeated for one hour


Ayat Kursi-Ayatul Kursi-Gambar Ayat Kursi-Gambar Ayatul Kursi-riyadhoh ayat kursi-riyadhoh-riyadhohayatkursi.comBacaan Ayat Kursi dalam huruf latin :

ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM. 
LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. 
LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. 
MAN DZAL LADZII YASFA’U ‘INDAHUU ILLAA BI IDZNIH. 
YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. 
WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN (dengung) ‘ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A.
WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH. 
WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL AZHIIIM.

Arti dan terjemahan Ayat Kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); 
Tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 
Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. 
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, 
Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 
Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 
Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 
(QS : Al-Baqarah : 255)


Demikian Bacaan dan Tulisan Ayat Kursi Arab dan Latin Beserta Arti dan Terjemahan Ayat Kursi, Semoga bermanfaat dan memberikan kemaslahatan dan keberlimpahan berkah untuk kita semua.

Berbagilah dengan teman-teman anda tulisan/artikel ini di Facebook, Twitter, Email dan lainnya dibawah ini. Semoga menjadi manfaat, keberkahan dan keberlimpahan Ridho Allah untuk kita semua.

Klik tulisan warna Biru untuk membaca tulisan/artikel yang lain.

 https://ayatkursi.wordpress.com/2013/02/02/bacaan-dan-tulisan-ayat-kursi-arab-dan-latin-beserta-arti-dan-terjemahan-ayat-kursi/


Tidak ada komentar:

Posting Komentar